Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

gelegen - (geschikt, van pas)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

gelegen bn. ‘geschikt, van pas’
Mnl. gelegen ‘gelegen, geschikt gelegen’, in daer em de man wijsde in enen gheleghenen dan ‘waar de man hem op een geschikte plaats wees’ [1328-50; Rijmkroniek], ‘geschikt, gunstig’, in te gheleghenen plaetsen ende daghen ‘op de geschikte plaats en tijd’ [1460-80; MNW-R]; vnnl. ick drinck wel een kan, alst gheleghen komt ‘als het zo uitkomt’ [1617; WNT rechtschapen], om dattet is gelegen ‘omdat het op een gunstig tijdstip komt’ [1620; WNT].
Verl.deelw. van → liggen in de betekenis ‘zich bevinden’; gelegen zijn betekent (nog altijd) ‘een bepaalde ligging hebben’, het ging ook betekenen ‘een ligging hebben die gunstig of geschikt is (voor datgene waarvan sprake is)’, en dan algemeen ‘gunstig of geschikt zijn, van pas komen’.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

gelegen ‘geschikt, passend’ -> Fries gelegen ‘geschikt, passend’; Negerhollands gelegen, geleegen ‘geschikt, passend’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal