Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

gebrekkig - (met gebreken; invalide)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

gebrek zn. ‘gemis, onvolkomenheid’
Mnl. ghebrec ‘gebrek, gemis’ [1254; CG I, 66], een swaer ghebreken ‘een ernstige onvolkomenheid’ [1350-1400; MNW gebreken], int heer was grote ghebreke ‘in het leger was groot gebrek (aan voorraden)’ [1465-85; MNW-R].
Behorend bij het Middelnederlandse werkwoord ghebreken ‘ontbreken’, gevormd uit → breken met het versterkende voorvoegsel → ge- (sub f). In het werkwoord heeft rekking van de oorspronkelijk korte klinker in open lettergreep plaatsgevonden; gebrek was echter daarvoor al afgeleid en behield de korte e, behalve in de open lettergreep van het meervoud gebreken en de verbogen vormen zoals in in gebreke (blijven).
Mhd. gebreche ‘gebrek’, bij mhd. gebrechen ‘ontbreken’, ook mnd. gebrechen ‘id.’; oe. gebrec ‘het breken, gekraak’.
gebrekkig bn. ‘met gebreken; invalide’. Nnl. ‘onvolkomen’ [1784-86; WNT]. Gevormd uit gebrek en het achtervoegsel → -ig. In het mnl. bestond ook al het woord gebrekich met de betekenis ‘in gebreke, nog schuldig, nalatig’ (MNW).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

gebrek’kig, gehandicapt, ‘ongelukkig’ (personen). - Etym.: Veroud. AN g. = id.; thans: i.h.a. met gebreken.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal