Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

gebekt - (voorzien van bek of snavel)

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

gebekt ‘niet op zijn mondje gevallen’ -> Fries bekt ‘niet op zijn mondje gevallen’.

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2465. Ieder vogel zingt zooals hij gebekt is,

d.i. ‘elke vogel zingt op zijne natuurlijke wijze; in toepassing op menschen, ieder spreekt of uit zich overeenkomstig zijn aard of den trap zijner beschaving’; Ndl. Wdb. IV, 393. Vgl. mlat. cantat avis quevis, sicut rostrum sibi crevit (Werner, 8); mnl. elc voghel singht soo hem den bec ghewassen is; Plantijn: Elck vogel singt soo hy gebeckt is, chasque oyseau chante ainsi qu'il est bechu; Goedthals, 58: elck vogelken singht also 't ghebeckt is, chascun oyseau desire sa nature et chante ce que nature luy a apris; Spreuken, 28: Hy calt als hem die nebbe ghewassen is; Anna Bijns, Refr. 13: Elc vogel singt nu, nadat hij gebect is; 51, 9: So den vogel gebect is, voorwaer so craeyt hij; Leuv. Bijdr. IV, 209; Sart. II, 6, 34; III, 3, 52; Spieghel, 279; V.d. Venne, 230: Yder Voghelken singht als het gebeckt is; Cats I, 524; Idinau, 17:

 Elck vogheltken singht, soo t' is ghe-beckt.
 Elck mensche spreckt, naer sijn ghevoelen.
 Zydy wijs, u tonghe naer t' beste streckt:
 Want een quae tonghe werckt wonder woelen.
 In 't helsche vier en is gheen verkoelen.

De Brune, 358; Paffenrode, 221; Tuinman I, 6; Adagia, 23; 41; Halma, 151: Elke vogel zingt zoo als hij gebekt is, chaque oiseau chante à sa façon, ou selon qu'il a le bec tourné; Harrebomée I, 44 b; Waasch Idiot. 236; Joos, 194: ieder vogel zingt naardat hij gebekt is; Taalgids IV, 268; Wander IV, 1652; Eckart, 547; hd. jeder Vogel singt darnach ihm der Schnabel gewachsen ist; fr. tel bec, tel chant; fri. eltse fûgel tsjottert nei 't syn bek is.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal