Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

flexie - (buiging, verbuiging)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

flecteren ww. ‘verbuigen of vervoegen’
Vnnl. flecteren alleen in woordenboeken, met een algemene betekenis ‘buigen’ [1650; Hofman], maar wrsch. nooit algemeen gebruikt, behalve in de vaktaal van geneeskundigen: nnl. flecteren ‘buigen (van ledematen)’ [1847; Kramers] en taalkundigen: flecteren ‘verbuigen of vervoegen (van woorden)’ [1824; Weiland], zie ook → buigen.
Ontleend aan Latijn flectere ‘buigen, veranderen’, waarvan de verdere herkomst onduidelijk is. Zie ook de afleiding → flexibel.
flexie zn. ‘verbuiging, vervoeging’. Hetzelfde patroon als bij het werkwoord: vnnl. flectie ‘buiging’ [1663; Meijer]; nnl. flexie ‘buiging, woordbuiging’ [1847; Kramers]. Ontleend aan Latijn flexio ‘buiging, verandering’, afleiding van flectere. Zie ook → buiging.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

flexie [buiging, verbuiging] {1847} < frans flexion < latijn flexionem, 4e nv. van flexio [buiging], van flectere (verl. deelw. flexum) [buigen] (vgl. flexibel). De nl. vertaling luidt buiging {1584}.

Thematische woordenboeken

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Flexie (< Lat. f lectio = buiging; < flectere = buigen). Lett. Buiging. Math. Eerste kromming van een ruimtekromme.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

flexie ‘buiging, verbuiging’ -> Indonesisch fléksi ‘buiging, verbuiging’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

flexie buiging, verbuiging 1847 [KKU] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal