Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

flashback - (episode in vertelling die teruggrijpt naar het verleden)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

flashback zn. ‘episode in vertelling die teruggrijpt naar het verleden’
Nnl. flash-back ‘id.’ [1953; de Vooys].
Ontleend aan Engels flashback ‘id.’ [1916; OED], substantivering uit de werkwoordelijke uitdrukking flash back ‘terugspringen’ [1902; OED], met flash ‘(doen) flitsen’ (oorspr. wrsch. een klanknabootsend of klankexpressief woord) en back ‘terug’ (verwant met → bak 3 ‘varken’).
De techniek van teruggrijpen naar het verleden bestond al in de literatuur, maar is vooral bekend geworden uit de filmwereld.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

flashback [vertelwijze waarin wordt teruggegrepen op het verleden] {flash back na 1950} < engels flashback, flash-back [idem], van flash [flits], van to flash [flitsen], klanknabootsend gevormd + back [terug] (vgl. bakboord).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

flashback (Engels flashback)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

flashback [flesjbek] {terugflits} terugblik. Vooral in films en boeken: scène die een eerdere handeling weergeeft dan de scènes die er in het boek of de film aan voorafgaan en op volgen.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

flashback zn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = terugflits. Hij vertolkt de rol van officier die figureert in een terugflits.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

flashback vertelwijze waarin wordt teruggegrepen op het verleden 1953 [De Vooys] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal