Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

-fiel - (achtervoegsel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

-fiel achterv. ‘liefhebber, liefhebbend’
Oorspr. is dit het Griekse achtervoegsel -philos ‘liefhebbend, liefhebber; geliefd’, dat al in het klassieke Grieks in vele woorden voorkwam en als simplex phílos ‘liefhebbend; geliefd’ betekent. Het is afgeleid van het werkwoord phileĩn ‘liefhebben’. Deze Griekse samenstellingen zijn in de eerste plaats bn.; waar deze meestal betrekking hebben op personen, werden zij gesubstantiveerd.
Verreweg de meeste woorden met dit achtervoegsel zijn internationale wetenschappelijke neologismen met een eerste lid dat eveneens op een klassieke (Griekse, soms Latijnse) stam teruggaat. Enkele algemeen bekende voorbeelden zijn: bibliofiel ‘boekenliefhebber’, anglofiel ‘liefhebber van het Engels’, en in het bijzonder in de seksuele sfeer → homofiel ‘liefhebber van (personen van) hetzelfde geslacht’, necrofiel ‘liefhebber van seksueel contact met lijken’ (Grieks nekrós ‘lijk’), pedofiel ‘id. met kinderen’ (Grieks paĩs, paido- ‘kind’). Ook in het Nederlands zijn deze woorden zowel bn. als zn.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

-fiel [achtervoegsel dat aanduidt dat iem. een minnaar is van het in het eerste lid genoemde] {in bv. anglofiel 1886} < frans -phile of direct < grieks philos [een vriend van], van phileō [ik bemin].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

-fiel (Grieks -philos)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal