Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Feldwerd - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Feldwerd (Delfzijl, Gr)
13e eeuw [1223] in Feldwirth1, 1306 te Felwart2, 15e eeuw in feldwird3, 1493 kopie den convente toe Ffeldwert anders gheheten Olden cloester van sunte Benedictus orde4, ca. 1660 Oldenclooster olim Felwert5, 1781 Felwert of olden Clooster6, 1877 Feldwerd7; Ofri. feld, veld 'open vlakte, onontgonnen grond', vaak in tegenstelling tot wald 'moerasbos, zompig bos' of thorp '(dochter)nederzetting', en wirth, werd 'terp, bewoonde hoogte'. Oude naam van het benedictijner klooster → Oldenklooster (1183-1593), gesticht door Sint Hathebrand, die van zijn ouderlijk huis een klooster maakte, nadat hij het benedictijner leven als monnik in de Sint Paulus-abdij te Utrecht had leren kennen. Later heeft hij ook het klooster Germania te → Thesinge gesticht.
Lit. 1Janssen e.a. 1991 185, 2Van Mieris II 52, 3Fivelgoer Hs 24, 4Cartago kla0810, 5krt de Wit, 6krt Beckeringh, 7Witkamp 354.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal