Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

feedback - (terugkoppeling)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

feedback zn. ‘terugkoppeling’
Nnl. feed-back ‘terugkoppeling van een elektrisch signaal’ in een der nieuwste hulpinstrumenten van het fysisch-mathematisch denken, de z.g. “feed-back-beweging” [1949; WNT Aanv. interactie], de feed-back of retroactie: wanneer een bepaalde koudegraad is bereikt, zet de thermostaat de koelinrichting af [1957; WNT retro-I]; buiten de techniek feedback ‘het terugvoeren van verkregen informatie teneinde een bepaalde werkwijze of handeling te beïnvloeden’ [1971; Reinsma 1975].
Ontleend aan Engels feedback ‘elektrische terugkoppeling’ [1920; OED], later ook overdrachtelijk [1943; OED]. Samengesteld uit het werkwoord feed ‘voeden’, zie → voeden, en het bw. back ‘terug’, uit ouder abak < Oudengels on baec ‘naar de rug’, zie → bakboord en → achterbaks.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

feedback [terugkoppeling] {na 1950} < engels feed-back, van to feed (vgl. voeden) + back [(te)rug] (vgl. bak2).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

feedback (Engels feedback)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

feedback [fie:dbek] {terugkoppeling} 1. reacties en commentaar aan instanties, organisaties of personen. De bedoeling is dat die er hun voordeel mee doen en zo nodig hun handelen aanpassen; 2. bij apparaten en organismen: informatie over het effect van bepaalde processen, die de verdere voortgang van die processen beïnvloedt.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

feedback zn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = terugkoppeling, respons, reacties. Met de gevraagde positieve en negatieve terugkoppeling van haar collega's kon ze haar werkwijze verbeteren.

R. Schutz (2007), Brekend nieuws, Nijmegen

terugvoeding. Letterlijke vertaling van Engels feedback = terugkoppeling, respons; Blijf gerust je opmerkingen en complimenten plaatsen; voor ons is het broodnodige terugvoeding. (2002); Alvast bedankt voor de terugvoeding! Altijd leuk te horen dat je het niet voor piet snot hebt zitten tekenen; Hoe ziet mijn homepage er eigenlijk uit in Netscape, op Macs, in Opera, op 800x600, met andere woorden: alles anders dan WinXP met IE6? Graag terugvoeding; In de context van gesprekstechniek bestaat de terugvoeding uit informatie over de effecten die het gedrag van de ene persoon heeft op iemand anders.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

feedback terugkoppeling 1957 [WP jaarboek 1958] <Engels

Winkler Prins Boek van het jaar (1958-1980), Amsterdam / Brussel (lemma ‘Nieuwe woorden in onze taal’)

b>feedbackterugkoppeling (1957); Feed back (1958) (backfeeding), terugkoppeling, een oud principe uit de regeltechniek, o.a. benut bij automatische temperatuurregeling, doch van groot belang gebleken in de moderne cybernetica* en o.a. optredend bij automatische opheffing van fouten, gemaakt door vol-automatische machines.
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal