Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

even - = effen1

Etymologische (standaard)werken

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

effen, even II bijw., mnl. effen(e), ēven(e) bestaat in alle wgerm. diall., o.a. met de bett. “op gelijke wijze, juist”: ohd. ëbano (nhd. eben), os. ëfno, ofri. ivin, ëven, ëvna. ëfne, ags. ëfne (eng. even). Het ouder-de. zw. dial. bijw. effen is evenals het de. bnw. effen uit mnd. effen ontleend, ’t Bergensche bijw. effen wellicht uit ’t Ndl.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

effe: as b.nw. ook effen en ejfens, as bw. effens en (dim.) effentjies; in byw. ss. egter vaneffe; Ndl. (Mnl.) effen as b.nw. en bw. (waarby o.a. ook effentjes en teffens), hou verb. m. Afr. ewe, Ndl. even, Eng. even, Hd. eben.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

even ‘in gelijke mate; ogenblik’ -> Fries eefkes ‘ogenblik’; Zweeds även ‘tevens, ook’ (uit Nederlands of Nederduits); Javindo efen ‘ogenblik’; Negerhollands even, eeven ‘in gelijke mate, effen’; Sranantongo eifen ‘ogenblik’; Surinaams-Javaans éfe ‘ogenblik’ <via Sranantongo>.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal