Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

eucalyptus - (gomboom)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

eucalyptus zn. ‘gomboom’
Nnl. eucalyptus [1868; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans eucalyptus [1815] (naast ouder eucalypte [1796]) < Neolatijn eucalyptus [1788], een neologisme gevormd uit Grieks eu- ‘goed’ en een verl.deelw. kaluptós bij het werkwoord kalúptein ‘bedekken, verhullen’, een Grieks substraatwoord, zie ook → Apocalyps.
De van origine Australische boom wordt ‘de goed bedekte, goed verstopte’ genoemd omdat de kroonbladeren zich pas vlak voor de bloeiperiode openen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

eucalyptus [plantengeslacht] {na 1950, vgl. eucalypten 1821} < frans eucalyptus, gevormd van grieks eu [goed] + kaluptos [bedekt], verl. deelw. van kaluptein [bedekken]; zo genoemd omdat de vergroeide kroonbladen als een dekseltje afvallen als de bloem zich opent.

Thematische woordenboeken

C.A. Backer (1936), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen

Eucalýptus L’Hér. [Charles Louis L’Héritier de Brutelle (1746-1800)], - van Gr. eu, goed; kaluptos, bedekt. De kroonbladen zijn vergroeid tot een kapje, dat voor den bloei de geslachtsorganen bedekt en bij het ontluiken der bloem afvalt.

E. Paque (1896), De Vlaamsche volksnamen der planten van België, Fransch-Vlaanderen en Zuid-Nederland, Brussel

Eucalyptus, m. — Te Leuven, Turnhout, enz. — Aldaar gehoord, nogtans weinig gekend onder ’t volk. — Echte naam van eenen Australieschen boom die soms in België gekweekt wordt. Men kent bijzonder den Eucalyptus globulus Labil.; fr. Eucalyptus globuleux.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

eucalyptus plantengeslacht 1868 [Aanv WNT] <modern Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal