Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

-erik - (achtervoegsel dat persoonsaanduidingen vormt bij negatieve bn.)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

-erik achterv. dat persoonsaanduidingen vormt bij negatieve bn.
Mnl. in wijverick ‘man die onder de plak zit van een vrouw’ [1477; MNW]. Vnnl. -erik in dooverick ‘dove’ [1599; Kil.], andere woorden op -erik uit de 17e eeuw en later.
De herkomst van dit achtervoegsel is niet zeker. De gangbare opvatting is dat dit een vorm is van het Germaanse naamelement -rik ‘heerser’, als in Hendrik en Diederik.
Ook verkorte vormen kwamen in het verleden voor, bijv. viezik [1897; WNT vies]. Mnl. vuyllik ‘kadaver’ (> vnnl. vuilik ‘vuil persoon’ > nnl.vuilak onder invloed van luilak) is daarentegen wrsch. gevormd met → lijk 1 en heeft hier niets mee te maken.
Het achtervoegsel -erik komt sporadisch ook voor in combinatie met een positief bn., bijv. goeierik. Het is in het BN productiever dan in het NN, waar men vaker de voorkeur geeft aan -erd, zie daarvoor → -aar.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

-erik* [achtervoegsel met pejoratieve betekenis] {in bv. viezerik 1679} naast -ik < germ. k; etymologie onbekend.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

-rik suffix, Mnl. ric + Hgd. rich: is rijk 2, met de bet. heer. Het komt zeer zelden voor, want veelal is (e)rik in plant- en diernamen een uitbreiding van het diminitiefsuffix ik, te vergelijken met (e)ling nevens ing, een ander dimin. suffix bij dezelfde namen zeer gewoon.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal