Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

eminent - (uitmuntend)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

eminent bn. ‘uitmuntend’
Vnnl. eminent ‘id.’ [1503; Claes 1996].
Ontleend aan Latijn ēminēns (genitief -entis) ‘vooruitstekend, uitmuntend’, teg.deelw. van ēminēre ‘uitsteken’, gevormd uit → ex- ‘uit-’ en het werkwoord -minēre ‘omhoog steken’, zie → monteren.
De betekenisontwikkeling van het Latijnse woord is vergelijkbaar met die van → uitstekend uit uitsteken. De ontlening is wrsch. niet via het Frans verlopen, want de figuurlijke betekenis van Frans éminent is pas in 1559 geattesteerd.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

eminent [voortreffelijk] {1503} < frans éminent < latijn eminentem, 4e nv. van eminens [úítstekend, uitstékend], eig. teg. deelw. van eminēre [uitsteken], van ex [uit].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

eminent (Frans éminent)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

eminent ‘voortreffelijk’ -> Indonesisch éminén ‘voortreffelijk’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

eminent voortreffelijk 1503 [Claes Tw. 11] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal