Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Elst - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Elst1 (Overbetuwe, Gl)
726 kopie 11e eeuw Heliste1, 896 kopie 12e eeuw Elste1, ws. 911-918 kopie 11e eeuw Eliste1, 1105 Eleste1, 1178 de Elst1, 1294-1295 Elst2, 1665 Elst3; Als verklaring is voorgesteld germ. *alhistja- '(plaats van het) heiligdom', resulterend in umlaut van a- tot e- en een korte stamvocaal4. Vergelijk → Aalst3, dat te verklaren is als een afleiding van het type *alhust-, zonder umlautsfactor. Anderen verbinden de naam met *Alesta, *Alista, een afleiding met -st- suffix van een waternaam Ala, Noors Ala, Russisch Ola, en verwant met de Duitse waternaam Aller5. In Elst zijn bij de restauratie van de hervormde kerk in 1945 de resten van twee tempels uit de Romeinse tijd gevonden.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 129, 2Meihuizen 1953 82, 3krt Blaeu, 4Gysseling 1960 314, 5Meid 1967 170.

Elst2 (Rhenen, U)
1448 op Elscher maelstat1, 1466 Elscher enge2, 1481 van den Elster enghe2, 1599 Elst3; Afleiding met het verzamelsuffix -t van de boomnaam els (Alnus) in de betekenis 'plaats waar elzen staan'. Zie echter ook → Elst1.
Lit. 1Dekker 1983 545, 2Idem 42, 3krt Hornhovius.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal