Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

elektrode - (pool van elektrische keten)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

elektrode zn. ‘pool van elektrische keten’
Nnl. electrode ‘id.’ [1855; Fock].
Ontleend aan Engels electrode ‘id.’, een door de Engelse natuurkundige Michael Faraday (1791-1867) in 1834 geïntroduceerd neologisme, als verzamelwoord voor → anode ‘positieve elektrode’ en → kathode ‘negatieve elektrode’, op basis van de pseudo-stam elektr-, zie verder → elektrisch.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

elektrode [toeleiding van elektrische stroom in elektrolyten en gassen] {1898} < engels electrode, gevormd door Michael Faraday (1791-1867) van electro- [elektrisch] + grieks hodos [weg].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

elektrode (Engels electrode)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

elektrode (uit ‘electrode’ [ielektroo:d]) opname- of afgiftepunt van elektrische stroom, vergelijkbaar met één poot van een stekker. Meestal een metalen staafje of plaatje dat in een gas of vloeistof gehangen wordt, of op de huid geplakt. Benaming bedacht door de natuurkundige Michael Faraday (1791-1867), op basis van ‘electro’ (elektrisch) en het Griekse woord ‘hodos’ (weg).

P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.

Electrode (< → electro, + → -ode). Pool van een electrische cel of ander instrument, waar de stroom vandaan komt of naar toe gaat. Deze term werd voorgesteld door Faraday (1791—1867).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

elektrode geleider van elektrische stroom in elektrolyten en gassen 1859 [Aanv WNT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal