Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Dwingeloo - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Dwingeloo (Westerveld, D)
Uitspraak: dwingel. 1181 kopie 15e eeuw Twingelo1, 1206 Duingelo2, 1207 kopie 15e eeuw Thuingelo2, 1217 kopie Thuingelo3, 1236 in Twinglo4, ca. 1335 Dwingele5, 1370 Dwinglo6, 1381-1383 Dwinghelo7, 1395-1396 Twingloe8, 1634 Dwingelo9, ca. 1660 Dwingelo10; Misschien een samenstelling van germ. *thwangi 'riem', in plaatsnamen met de betekenis 'smalle strook land' en lo 'licht, open bos'11. De ontwikkeling van angi tot ing is echter twijfelachtig. Een andere verklaring voor Dwingeloo gaat uit van dwing 'rechtsdistrict' of 'dwangbos', onder verwijzing naar → Balloo12.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 121, 2Gysseling 1960 294, 3Cartago dik015, 4Idem dik019, 5OBGD 340, 6Cartago dik080, 7RRU 772, 8Tenhaeff 1946 26, 9krt Hondius, 10krt de Wit, 11Gysseling 1960 294, 12Künzel e.a. 1989 121.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal