Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Duistervoorde - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Duistervoorde (Voorst, Gl)
1357 Duestervoert1, 1456 Duistervoirde1, 1577 Duijstervoorde1, 1665 Duistervoorde, Duysteren woord2, 1868 Duistervoord3; Een voorde is een doorwaadbare plaats. Volgens sommigen hangt duister samen met een toponiem *Duist, te vergelijken met mnl. duistholt, duusholt 'minderwaardig hout, onderhout, struikgewas', bij de woordgroep van does 'mosveen, begroeid moeras of veen, lichte turf'4. Het ligt meer voor de hand duister als tegengestelde van licht op te vatten; dan wijst deze naam op een voorde, waarvan men bij het doorwaden de bodem niet kon zien, vergelijk → Lichtenvoorde.
Lit. 1NGN 3 (1893) 88, 2krt Blaeu, 3Kuyper Voorst 3, 4Otten 1987 46.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal