Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

duin - (zandheuvel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

duin zn. ‘zandheuvel’
Onl. dunos [887; Ann. Fuldensis], dunon (mv.) in: sua lingua dunon appellant ‘die zij in hun taal duinen noemen’ [1083-1110; Vita Willibrordi, geciteerd in Van der Meulen 1952]; mnl. dunen (mv.) ‘zandheuvels’ [1277; CG I, 364], duynen ‘id.’ [eind 15e eeuw; MNW seeschip].
Herkomst onduidelijk, maar wrsch. van Keltische oorsprong.
Mnd. dune; oe. dūne ‘heuvel’ (ne. downs (mv.) ‘open heuvellandschap’). Ontleend aan het Nederlands of Nederduits zijn: ofri. dune [13e eeuw] (nfri. dún); nhd. Düne [15e eeuw]; nzw. dyn; Frans dune; ne. (misschien via het Frans) dune ‘heuvel, duin’ [18e eeuw].
Misschien ontleend aan Keltisch *dūnom ‘heuvel(fort)’, Oudiers dūn ‘heuvel(fort)’ en Oudengels dūn ‘heuvelfort’, dat misschien verwant is aan Gallisch -dunum in plaatsnamen en aan → tuin, dat van onduidelijke herkomst is. Het oe. dūn(e) ‘heuvel, heuvelfort’ was ontleend aan het Keltisch; Gaelic dún komt nog als plaatsnaamelement voor. Heeroma oppert de theorie dat de Engelse kolonisten die zich in de 11e eeuw in Vlaanderen vestigden, waar zich toen juist duinen vormden, daaraan de hun bekende naam dun gaven, maar gezien de oudste vindplaats (887) kan dat niet kloppen. NEW verbindt duin met on. dýja ‘schudden’, Sanskrit dhunōti ‘id.’ en Oudkerkslavisch dunati ‘blazen’, Litouws dujá ‘stofdeeltje’ < pie. *dheu- ‘stuiven, blazen’; een duin zou dus uit opgewaaid zand bestaan. Gezien de onduidelijke herkomst en ook gezien het betekenisveld (natuur) zal het woord eerder uit een substraattaal komen die zowel in het Keltisch als in een deel van het Germaans sporen heeft achtergelaten.
Lit.: K. Heeroma, (1952) ‘Sparsa (IV)’, in TNTL 70, 273-275; R. v.d. Meulen (1952) ‘Oudengelse invloeden in het Nederlands’, in: TNTL 70, 279

EWN: duin zn. 'zandheuvel' (887)
ANTEDATERING: als laatste deel van de plaatsnaam Lisiduna 'Leisduinen (?)' [777 (kopie eind 11e eeuw); ONW]
Later: quos dunos vocibant (lees vocabant of vocitabant) 'die ze "duinen" noemden' [839; ONW] (EWN: 887)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

duin [zandheuvel] {in de plaatsnaam Dunkerka, nu Duinkerke (Noord-Frankrijk) <1067>, dune, duun, duyn ca. 1090} uit het keltisch, vgl. gaelisch, iers dun [heuvel, fort], ook in Lugdunum, de oude naam van Londen.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

duin znw. v., mnl. dûne, duyn, mnd. dūne ‘duin’, oe. dūn ‘heuvel’ (ne. down ‘duin’ en bijw. down ‘omlaag’ < oe. ofdūne, ādūne). — Men verbindt het woord met on. dȳja ‘schudden’, oi. dhunōti ‘schudden’, osl. dunąti ‘blazen’, lit. dujà ‘stofje’ (idg. wt. *dheu ‘stuiven, blazen’). — > nhd. düne (sedert 15de eeuw voor de Duitse kust bekend); > fra. dune (sedert de 13de eeuw; Valkhoff 120).

Voor de betekenis is op te merken, dat men niet moet uitgaan van ‘opgeschud, door de zee opgeworpen zand’, maar dat men moet denken aan opstuivend duinzand. Geheel anders Heeroma, Ts. 70, 1952, 273-275; hij acht het mogelijk, dat het woord ontleend is aan oe. dūn ‘hoogte, heuvel’; toen eng. kolonisten in de 11 de eeuw zich aan de Vlaamse kust vestigden, zouden zij aan de duinen, die toen juist gevormd werden, deze naam gegeven hebben; het eng. woord wordt verder wel uit het keltisch verklaard (vgl. oi. dun ‘hoogte, fort’ en -dunum in plaatsnamen). Intussen wijst R. v. d. Meulen, Ts. 70, 1952, 279 er op, dat in de Vita Willebrordi (1083-1110) reeds dunon voorkomt.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

duin znw., in collectieve bet. onz., mnl. dûnen mv. = mnd. dûne v. “duin”, ags. dûn v. “heuvel” (eng. down “duin”, het bijw. down “naar beneden” < ags. ofdûne, ā̆dûne). Nhd. dünen v. mv. “duinen” is uit het Ndd. of Ndl. ontleend, uit het Ndd. ook de. zw. dyner “id.”, uit het Ndl. fr. dunes “id.”. Met ier. dûn “burcht, vesting” heeft duin niets te maken: men heeft het wel als hiermee oerverwant of als ontleend uit het Kelt. beschouwd; zie tuin. Veeleer is *ðû-nô- het v. van het verl. deelwoord bij germ. ðû-, idg. dhû- “schudden” (zie deuvik): “opgeschudde aarde”; vgl. gr. khutē gai͂a “gegoten, opgeworpen aarde, grafheuvel”, — of volgens anderen “opgestoven, opgewaaide aarde” (vgl. dan lat fûmus e.dgl. bij dier).

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

duin, niet alleen in collectieve bet. onz. (vgl. een hoog duin).

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

duin o., Mnl. dune + Mndd. dûne, Ags. dún (Eng. down): oorspr. onbek., misschien bij dons; zeker niet uit Kelt. dûn (waarover bij tuin). Hgd. düne, De. dyne en Fr. dune zijn outleend aan ’t Ndl.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

duin wiers (Meierij). = duin ‘rug verstuivend zeezand’. mogelijk van een i.e. wortel die ‘schudden’ betekent en aanwezig is in oind. dhunôti ‘schudt’.
TON krt. 11.

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

duin 'door de wind opgehoopte zandheuvel'
Onl. dunos, dunon (mv.), mnl. dunen, duynen 'zandheuvels', nnl. duin 'door de wind opgehoopte zandheuvel'. Misschien ontleend aan Keltisch *dunom 'hoogte, heuvel, fort op een heuvel', dat voorkomt als toponymisch grondwoord in Gallische plaatsnamen. Vergelijk de in de Romeinse tijd in Nederland voorkomende plaatsnaam Lugdunum (ten noorden van Katwijk), vernoemd naar Lyon (Fra), de geboorteplaats van keizer Claudius (10 v.Chr.-54). Lugdunum betekent 'hoogte van Lug', een Keltische god1.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 234.

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

duin (Keltisch)

P.G.J. van Sterkenburg (2001), Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie, 2e druk, Den Haag

duin. Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam, waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt (Rooijakkers 1994). Als verbastering van ‘duivel’ komt een enkele maal de bastaardvloek duin voor. Bijvoorbeeld in het blijspel De Puiterveense Helleveeg, of Beslikte Swaantje aan den tap [1719] van A. Alewijn. Daar treffen wij de zin: “Maar, hoe duinen, kan jy weeten, Van buiten, wat ’er wel van binnen is geseeten?” De betekenis c.q. de gevoelswaarde is gelijk aan die van drommels!droelie, droes, droeskop, drommel, drumpel, duiker, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, nikker, pikken, vijand.

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Duin is een Oudgerm. woord dün (spr. duun), dat oorspr. heuvel bet.; nog in ’t Angelsaksisch en Oud-iersch is dún: heuvel. In onze taal kreeg het de meer beperkte bet. van zandheuvel (langs de zee) en werd in die bet. in ’t Hgd. (Düne) en ’t Fr. (dune) overgenomen. De uitgang -dunum (b.v. Lugdunum) is verwant met tuin, z. d. w.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

duin ‘zandheuvel’ -> Fries dún ‘zandheuvel’; Engels dune ‘zandheuvel’ <via Frans>; Duits Düne ‘zandheuvel’ (uit Nederlands of Nederduits); Deens dyne ‘zandheuvel, met name bij de Deense westkust’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors dyne ‘zandheuvel’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds † dyn ‘zandheuvel, heuveltje van stuifzand’ (uit Nederlands of Nederduits); Fins dyyni ‘zandheuvel’ <via Zweeds>; Ests düün ‘zandheuvel’ <via Duits>; Frans dune ‘zandheuvel’; Italiaans duna ‘zandheuvel’; Spaans duna ‘zandheuvel’; Portugees duna ‘zandheuvel’ <via Frans>; Roemeens dună ‘zandheuvel’ <via Frans>; Tsjechisch duna ‘zandheuvel’; Slowaaks duna ‘zandheuvel’; Pools diuna ‘zandheuvel’; Russisch djúna ‘zandheuvel’; Maltees duna ‘zandheuvel’ <via Italiaans>; Esperanto duno ‘zandheuvel’ <via Frans>.

N. van der Sijs (2006), Klein uitleenwoordenboek, Den Haag

duin. Het woord duin 'zandheuvel' wordt als zelfstandig woord voor het eerst in 839 vermeld, in een Latijnse tekst geschreven op Nederlands grondgebied. Hier staat: quos dunos vocibant 'die zij duinen noemen'. Van oudsher kwam het woord voor in allerlei plaatsnamen, zoals Lisiduna 'Leusden', vermeld in 777, Husuduna 'Opheusden' uit 851-900, en Dunkerka, het huidige Duinkerke in Noord‑Frankrijk, in 1067 - in die periode was Noord-Frankrijk nog Nederlandstalig, en hoewel de taalgrens steeds meer opschoof naar het noorden, waren in Duinkerke bepaalde kringen tot in de twintigste eeuw tweetalig. Het woord duin is waarschijnlijk in de Germaanse tijd, rond het begin van de jaartelling of iets eerder, door het Germaans geleend uit het Keltisch, waarin dunom 'hoogte, heuvel' betekende. In deze periode heeft het Germaans meer bodemkundige termen geleend uit het Keltisch, namelijk lei(steen), lood en ijzer. Uit de andere Germaanse talen verdween het woord duin vervolgens, maar in het Nederlands bleef het voortleven, ongetwijfeld dankzij het bijzondere Nederlandse duinenlandschap.

Het Nederlandse woord duin is vervolgens door een groot aantal andere talen overgenomen. Om te beginnen door het Frans, wat geen verbazing wekt, gezien de oude vermelding Dunkerka. Het woord dune is voor het eerst in 1195 in een Franse tekst aangetroffen. In 1592, in de periode van de Tachtigjarige Oorlog of Nederlandse opstand, is het woord duna voor het eerst in het Spaans genoteerd. Eveneens eind zestiende eeuw werd het woord in het Italiaans genoemd, maar gebruikelijk werd het in die taal pas als wetenschapsterm in de negentiende eeuw. In de zeventiende eeuw komt duna in het Portugees voor, waarschijnlijk geleend via het Frans. Het Franse woord is zeker de bron van het Engelse dune, dat pas in 1790 is opgetekend.

Het Nederlandse woord heeft zich ook naar het oosten en noorden van Europa verbreid, naar andere Germaanse talen. In de vijftiende eeuw werd het overgenomen door het Middelnederduits dat aan de Noord-Duitse kusten werd gesproken, en vandaar werd Düne overgenomen door het Hoogduits, waar het in de negentiende eeuw algemeen werd. Uit het Middelnederduits of Middelnederlands is het woord overgenomen door het Deens (dyn, meestal als sanddyn), Noors (dyne) en Zweeds (dyn, sinds 1702).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

duin zandheuvel 1067 [Claes] <Keltisch

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

dheu-4, dheu̯ǝ- (vermutlich: dhu̯ē-, vgl. die Erw. dhu̯ē-k-, dhu̯ē̆-s-) ‘stieben, wirbeln, bes. von Staub, Rauch, Dampf; wehen, blasen, Hauch, Atem; daher dampfen, ausdünsten, riechen, stinken; stürmen, in heftiger, wallender Bewegung sein, auch seelisch; in heftige, wirbelnde Bewegung versetzen, schütteln’, Nominalbildungen: dhū-li-, dhū-mo-

Mit m-Formantien:
Ai. dhūmá-ḥ m. ‘Rauch, Dampf’, dhūmāyati ‘raucht, dampft’ = lat. fūmāre, formell auch = ahd. tūmōn ‘sich im Kreise drehen’;
gr. θῡμός ‘Gemütswallung, Leidenschaft, Mut’ (θῡμιάω noch rein sinnlich ‘rauche, räuchere’; θῡμάλ-ωψ ‘Kohlenmeiler’, θυμικός ‘leidenschaftlich’, θῡμαίνω ‘zürne’ usw.);
lat. fūmus ‘Rauch, Dampf, Qualm, Brodem’ (fūmāre s. oben);
lit. dū́mai Pl. ‘Rauch’, lett. dũmi Pl., apr. dumis ds.;
aksl. dymъ ‘Rauch’;
mit ŭ: mir. dumacha Pl. ‘Nebel’ (nir. dumhach aus *dhumuko- ‘neblig, dunkel’); gr. θύμος, -ον ‘Thymian’ (starkriechende Pflanze wie auch θύμβρα, θύμβρον ‘Satureja thymbra L.’ s. Boisacq m. Lit.; nach Niedermann Gl. 19, 14 zu russ. dubrávka, dubróvka ‘Potentilla Tormentilla’, dasnach Berneker 215 zu aksl. dǫmbъ ‘Eiche’ [s. unten S. 264] gehört).
Lat. fimus ‘Mist, Dünger’ (als *dhu̯-i-mos auf Grund von suffio, -īre erwachsen);
mit idg. ou: ahd. toum ‘Dampf, Dunst, Duft’, as. dōmian ‘dampfen’.
Dazu Farbenadjektive der Bed. ‘rauchfarben, nebelgrau, düster’: ai. dhūmrá- ‘rauchfarben, grau, braunrot, trüb (auch vom Verstand)’, dhūmala- ‘rauchfarben, braunrot’;
lit. dum̃blas ‘Schlamm, Moor auf dem Grund eines Teiches’, lett. dubl’i ‘Schlamm, Kot’ (vermutlich = ai. dhūmra-; vgl. aber unten S. 268 und Mühlenbach-Endzelin I 509), lett. dũmal’š ‘dunkelfarbig, braun’, dũmaîns ‘rauchfarben’, dumjš, fem. dumja ‘dunkelbraun, fahl, trüb (von den Augen), dumm’, dumûksnis ‘Sumpf’, dumbra zeme ‘schwarzes Moorland’, dum̃bris, dum̃brs ‘Quelle, Moor, Morast’ (vgl. Mühlenbach-Endzelin I 514; ausführlich über solche Moorbezeichnungen nach der Farbe Schulze Kl. Schr. 114);
vgl. mit dem Farbnamensuffix -no-: lett. dûńi, dùńas Pl. ‘Schlamm’;
mit -ko-, bzw. von der Wurzelerw. mit -k-: lett. dûksne, dùkste ‘Sumpf, Pfuhl, Morast’ :dũkans ‘Schweißfuchs, dunkelfarbig’;
mit -g-: lett. duga ‘zäher Schleim, der auf dem Wasser schwimmt’, dugains ûdens ‘unreines Wasser’, d. uguns ‘dunkle, getrübte Flamme’, dungans ‘Schweißfuchs’ (wenn letzteres nicht aus*dumgans, vgl. bal̃gans ‘weißlich’, salgans ‘süßlich’);
mit -t- toch. В tute ‘gelb’?

Mit l-Formantien :
Ai. dhūli-, dhūlī f. ‘Staub, staubiger Erdboden, Blütenstaub’, dhūlikā ‘Nebel’, alb. dëlënjë ‘Wacholder’ (als ‘Räucherholz’, aus *dhūlīni̯o-), lat. fūlīgo ‘Ruß’, mir. dūil ‘Wunsch, Begehr’ (*Gemütswallung, wie θῡμός), lit. dū́lis m. ‘Räucherwerk zum Forttreiben der Bienen’, dùlkė ‘Stäubchen’, lett. dũlãjs, dũlẽjs ‘mehr rauchende als brennende Fackel zum Honigausnehmen’; lit. dul̃svas ‘rauchfarben, mausgrau’; ablautend russ. dúlo ‘Mündung (eines Gewehrs, einer Kanone’), dúlьce ‘Mundstück eines Blasinstruments’ (usw., s. Berneker 237; erst slav. Ableitungen von duti ‘blasen’).

Verba und einzelsprachliche Nominalbildungen:
ai. dhūnṓti (dhunōti, dhuváti) ‘schüttelt, bewegt hin und her, facht an’, Fut. dhaviṣyati, Perf. dudhāva, Pass. dhūyáte, Partiz. dhutá-ḥ, dhūtá-ḥ ‘geschüttelt’, mpers. dīt ‘Rauch’; ai. dhunāti ‘bewegt sich hin und her, schüttelt’, Partiz. dhūnāna-, dhūni- f. ‘das Schütteln’, dhūnayati ‘bewegt hin und her, schüttelt’, dhavítram n. ‘Fächer, Wedel’, dhavitavyà- ‘anzufächeln’; av. dvaidī ‘wir beide bedrängen’? (*du-vaidī); Kuiper Nasalpräs. 53 stellt hierher ai. dhvajati (Dhp. 7, 44), av. dvažaiti ‘flattert’ (dazu ai. dhvajá-ḥ ‘Fahne’) aus *dhu̯-eg- (?);
arm. de-dev-im ‘schwanke, schaukle’ (vgl. das ebenfalls redupl. Intensiv dhvajá-ḥ ai. dō-dhavīti);
gr. θύ̄ω (ἔθῡσα), lesb. θυίω ‘stürme einher, brause, tobe, rauche’ (*dhu-i̯ō, ῡ aus θύ̄σω, ἔδῡσα, wie auch ū im ai. Pass. dhūyáte und anord. dȳja ‘schütteln’ Neubildung ist; in der Bed. ‘rase’ vielleicht aus *dhusi̯ō, s. dheu̯es-), θυάω, θυάζω ds., θύελλα ‘Sturm’ (s. S. 269 unter dheu̯es-), ep. θύ̄νω ‘fahre einher, stürme daher’ (*θυνϝω), θυνέω ds. (*θυνέϝω), θῦνος πόλεμος, ὁρμή, δρόμος Hes. Mit der Bed. ‘rauchen (Rauchopfer), riechen’: θύ̄ω (θύ̄σω), τέθῠκα ‘opfere’, θυσία ‘Opfer’, θῦμα ‘Opfertier’, θύος n. ‘Räucherwerk (daher lat. tūs), Opfergabe, Opfer’ (davon θυεία ‘Mörser’? s. Boisacq m. Lit.), θυόεις, θυήεις ‘von Opferdampf oder Räucherwerk duftend’, θύον ‘ein Baum, dessen Holz wegen seines Wohlgeruches verbrannt wurde’, θυία, θύα ‘Thuya’, θυηλή ‘Opfergabe’ ( : ion. θυαλήματα : att. θῡλήματα, *θῠϝα- : *θῡ-, s. Bechtel Lex. 168 f., Boisacq s. v.), θῠμέλη ‘Opferstätte, Altar’.
Auf Grund der Bed. ‘(zusammen)wirbeln’ θί̄ς, θῑνός ‘Sandhaufen, bes. Düne, Gestade, Sandbank, Haufen überhaupt’, aus *θϝ-ῑν, gebildet wie ακτί̄ν-, γλωχί̄ν-, δελφί̄ν-, ὠδί̄ν-, vgl. gr. θίλα ‘Haufen’ (Hes.), zur Bed. unten nhd. Düne; kaum mit Schwyzer Gr. Gr. I 5702 zu ai. dhíṣṇya- ‘auf einen Erdaufwurf aufgesetzt’;
alb. geg. dêj, tosk. dënj ‘berausche’, Med. ‘schwinde dahin, schmelze’ (*deuni̯ō, vgl. got.dauns ‘Dunst’), dêjet ‘fließt, schmilzt’;
lat. suf-fiō, -fīre ‘räuchern’ (suffīmentum ‘Räucherwerk’; über fĭmus s. oben) aus *-dhu̯-ii̯ō, wie fio ‘werde’ aus *bhu̯-ii̯ō, foeteo, -ēre ‘übel riechen, stinken’ auf Grund eines Partiz. *dhu̯-oi-to-s (wie pūteō von *pūtos);
hierher (als *Aufgeschüttetes) gall., urir. Δοῦνον, latin. dūnum, air. n. s-St. dūn ( : lat. fūnus, s. S. 260) ‘Burg’ (*Hügel), acymr. din (ncymr. dinas) ds.; air. dú(a)ë, arch. dóë ‘Wall’ (*dhōu̯i̯o-); air. dumae m. ‘Hügel’, gall. GN Dumiatis; auch air. dé f. Gen. dīad ‘Rauch’, mir. dethach ds. (*dhu̯ii̯at-);
ags. dūn m. f. ‘Höhe, Berg’, engl. down ‘Sandhügel, Düne’, mnl. dūne, mnd. dǖne, daraus nhd. Düne; vgl. zur Bedeutung klr. vý-dma ‘Düne’ zu slav. dъmǫ ‘blase’; hingegen ist germ. *tū-na- ‘Zaun, eingehegter Platz’ (aisl. ags. tūn ds., ‘Stadt’, nhd. Zaun) wohl kelt. Lw.;
anord. dȳja ‘schütteln’ s. oben;
got. dauns f. ‘Geruch, Dunst’ (*dhou-ni), anord. daunn m. ‘Gestank’ (vgl alb. dej; über ahd. nhd. dunst s. unter der Wurzelform *dheu̯es-); anord. dūnn m. ‘Daune (daraus mnd. dūne, wovon wieder nhd. Daune; vgl. mndl. donst ‘Daunen, Staubmehl’ = dt. Dunst; s. Falk-Тогp u. dun); as. dununga ‘deliramentum’ ( oder ū?); aisl. dūni ‘Feuer’;
lit. dujà f. ‘Stäubchen’, dujė ‘Daune’; dvỹlas ‘schwarz, schwarzköpfig, vom Rinde’, ablaut. dùlas ‘fahlgrau’;
slav. *dujǫ, *duti (z. B. russ. dúju, dutь) ‘blasen, wehen’, ablautend *dyjǫ in sloven. díjem, díti ‘wehen, duften, leise atmen’; aksl. dunǫ dunǫti (*dhoun-) ‘blasen’ (ablautend mit ai. dhū̆-nóti, -nāti, gr. θύ̄νω);
toch. A twe, В tweye ‘Staub’.
Vgl. noch das vielleicht ursprungsgleiche *dheu- ‘laufen, rinnen’.

Wurzelerweiterungen:
I. bh-Erw.: dheubh- ‘stieben, rauchen; neblig, verdunkelt, auch vom Geist und den Sinnen’.
Gr. τύφω (θῦψαι, τῠφῆναι) ‘Rauch, Dampf, Qualm machen; langsam verbrennen, sengen; Pass. rauchen, qualmen, glimmen’, m. τῦφος ‘Rauch, Dampf, Qualm; Benebelung, Torheit, dummer Stolz’, τετῡφῶσθαι ‘töricht, aufgeblasen, hoffärtig sein’, τῡφῶς, -ῶ oder -ῶνος ‘Wirbelwind, Ungewitter’, τῡφεδών, -όνος ‘verheerender Brand’, τῡφεδανός, τῡφογέρων ‘geistesschwacher Alter’; τυφλός ‘blind, dunkel, blöde’, τυφλόω ‘blende’, τυφλώψ ‘blind’, τυφλώσσω ‘werde blind’.
Air. dub (*dhubhu-) ‘schwarz’, acymr. dub (*dheubh-), ncymr. du, acorn. duw, mcorn. du, bret. dū́ ‘schwarz’, gall. Dubis ‘Le Doubs’, d. i. ‘Schwarzwasser’; wohl auch mir. dobur ‘Wasser’, cymr. dwfr, corn. dour (d. i. dowr), bret. dour (d. i. dur) ds., gall. Uerno-dubrum Flußname (‘Erlenwasser’) sind nach derselben Anschauung benannt; vielleicht sind aber die kelt. Worte mit idg. b anzusetzen und gehören zu dheub- ‘tief’ (unten S. 268), da ‘tief’ und ‘schwarz’ leicht identisch sein können. So kann der pomerell. FlN Dbra (*dъbra) ebensogut mit lett. dubra, ksl.dъbrь identisch sein.
Got. daufs (-b-) ‘taub, verstockt’, anord. daufr ‘taub, träge’, ags. dēaf ‘taub’, ahd. toup (-b-) ‘taub, stumpfsinnig, unsinnig’, anord. deyfa, mhd. touben ‘betäuben, kraftlos machen’, ablautend nd. duff ‘schwül (Luft), matt (Farbe), gedämpft (Laut)’, ndl. dof, mhd. top ‘unsinnig, töricht, verrückt’, ō-Verb: ahd. tobon, as. dovōn ‘wahnsinnig sein’, ags. dofian ‘rasen’, ē-Verb: ahd. tobēn, nhd. toben, sowie (als Partiz. eines st. V.) anord. dofinn ‘stumpf, schlaff, halbtot’, wozu dofna ‘schlaff, schal werden’; anord. dupt n. ‘Staub’, norw. duft, dyft f. ds., mhd. tuft, duft ‘Dunst, Nebel, Tau, Reif’, ahd. tuft ‘Frost’, nhd. Duft ‘feiner Geruch’ (oder zur Wurzelf. dheup-, s. unten);
got. (hraiwa-)dūbō, anord. dūfa, ags. dūfe, ahd. tūba ‘Тaube’ (nach der dunkeln Farbe).
Nasaliert got. dumbs, anord. dumbr, ags. dumb ‘stumm’, ahd. tumb ‘stumm, dumm, unverständlich’, as. dumb ‘einfältig’. Doch scheint ein *dhu-m-bhos ‘dunkel’ auch durchs Slav. gestützt zu werden (s. unten).
Vielleicht (Berneker 215) aksl. dǫbъ ‘Eiche, dann Baum überhaupt’ als ‘Baum mit dunkelm Kernholz’ wie lat. rōbur. Dagegen kann bei lett. dumbra zeme ‘schwarzes Moorland’ usw. b Einschublaut zwischen m und r sein, s. oben, ebenso bei lit. dum̃blas ‘Schlamm’ (mhd. tümpfel, nhd. Tümpel, Prellwitz KZ. 42, 387, vielmehr zu nhd. tief, mnd. dumpelen ‘untertauchen’, s.Schulze SBpr.Ak. 1910, 791 = Kl. Schr. 114).
Daneben dhūp- in: ai. dhūpa- m. ‘Rauch, Räucherwerk’, ahd. tūvar, tūbar ‘wahnsinnig’ (auch in Duft? s. oben).

2. dh-Erw.: dheu-dh- ‘durcheinanderwirbeln, schütteln, verwirren’.
Ai. dṓdhat- ‘erschütternd, ungestüm, tobend’, dúdhi-, dudhra- ‘ungestüm’, wohl auch dúdhita- (Beiwort von tamas ‘Finsternis’) etwa ‘verworren, dicht’;
gr. θύσσεται· τινάσσεται Hes. (*θυθι̯εται), θύσανος ‘Troddel’, hom. θυσσανόεις ‘mit Troddeln oder Fransen behangen’ von *θυθι̯α (*dhudhi̯a = lett. duža ‘Bündel’), τευθίς, τεῦθος, τευθός ‘Tintenfisch’ (‘das Wasser trübend, verwirrend’);
germ. *dud-, geminiert *dutt- und *dudd-: dän. dude, älter dudde ‘Taumellolch’ (aber über isl. doðna ‘gefühllos werden’ s. oben S. 260), nd. dudendop, -hop ‘schläfriger Mensch’, afries. dud ‘Betäubung’, norw. dudra ‘zittern’, ags. dydrian ‘täuschen’; mit -dd-: engl. dial. dudder ‘verwirren’, dodder ‘zittern, wackeln’, engl. dodder ‘briza media, Zittergras’; mit -tt-: mndl.dotten, dutten ‘verrückt sein’, mnd. vordutten ‘verwirren’, mhd. vertutzen, betützen ‘betaubt werden, außer Fassung geraten’, isl. dotta ‘vor Müdigkeit nicken’;
ähnlich, auf Grund von *dhu̯edh-: ostfries. dwatje ‘albernes Mädchen’, dwatsk ‘einfältig, verschroben’, jütisch dvot ‘an der Drehkrankheit leidend’.
Mit dem Begriff des wirren Gerankes schwed. dodra, mhd. toter m. ‘Dotterkraut, cuscuta’, mengl. doder, nengl. dodder ‘Flachsseide’, ndl. (vlas)-doddre ds. Nach Falk-Torp u. dodder wäre das Wort als Bezeichnung für gewisse Pflanzen mit gelben Blüten auf den Eidotter übertragen: as. dodro, ahd. totoro, ags. dydring ‘Ei-dotter’ (-ing beweise die Ableitung von Pflanzennamen); eher ist dafür ‘Klumpen’ = ‘dicke Masse’ im Gegensatz zum zerfließenden Eiweiß die vermittelnde Bed. gewesen (Persson) oder vgl. norw. dudra ‘zittern’ das elastische Zittern dieses gallertartig wippenden Kerns; vgl. aisl. doðr-kvisa ‘ein Vogel’.

3. k-Erw.: dhu̯ēk-, dhū̆k- und dheuk-:
Ai. dhukṣatē, dhukṣayati mit sam- ‘facht (bläst) das Feuer an, zündet an, belebt’, dhūka- m. (unbelegt) ‘Wind’;
lit. dvė̃kti, dvėkúoti, dvėkterėti ‘atmen, keuchen’, dvõkti ‘stinken’, dvãkas ‘Hauch, Atem’, dùksas ‘Seufzer’, dūkstù, dū̃kti ‘rasend werden, rasen’, dū̃kis ‘Raserei’, lett. dùcu, dùkt ‘brausen, tosen’, ducu, ducêt it. ‘brausen’, dūku (*dunku), duku, dukt ‘matt werden’; Farbbezeichnungen wie lett. dũkans ‘dunkelfarbig’ (s. oben) schlagen vermutlich die Brücke zu:
ahd. tugot ‘variatur’, tougan ‘dunkel, verborgen, geheimnisvoll, wunderbar’, n. ‘Geheimnis, Wundertat’, as. dōgalnussi ‘Geheimnis, Schlupfwinkel’, ags. dēagol, dīegle ‘heimlich’, ahd.tougal ‘dunkel, verborgen, geheim’; auch ags. dēag f. ‘Farbe, fucus’, dēagian ‘färben’, engl. dye.

4. l-Erw.: dh(e)u̯el- (vgl. dazu oben die l-Nomina wie ai. dhūli-) ‘aufwirbeln, trüben (Wasser, den Verstand); trübe, dunkel, geistig schwach’.
Gr. θολός ‘Schlamm, Schmutz, bes. von trübem Wasser, der dunkle Saft des Tintenfisches’ (= got. dwals), Adj. ‘trübe’, θολόω ‘trübe’, θολερός ‘schlammig, trübe, verfinstert; verwirrt, betört’;
Δύαλος, Name des Dionysos bei den Paionen (Hes.) ‘der Rasende’, illyr. Δευάδαι· οἱ Σάτ[υρ]οιὑπ’ ‘Iλλυριῶν (Hes.);
air. dall ‘blind’, clūas-dall ‘taub’ (‘gehörblind’), cymr. corn. bret. dall ‘blind’ (über *du̯allos < *du̯l̥los aus *dhu̯l̥no-s);
got. dwals ‘einfältig’, anord. dvala f. ‘Zögerung’; ablautend as. ags. dol ‘albern, töricht’, ahd. tol, tulisc ‘töricht, unsinnig’, nhd. toll, engl. dull ‘dumm, fade, matt (auch von Farben)’, anord. dul f. ‘Verhehlen, Einbildung, Hochmut’, dylja ‘verneinen, verhehlen’ und andererseits anord. dø̄lskr (*dwōliska-) ‘töricht’; as. fardwelan st. V. ‘versäumen’, afries. dwilith ‘irrt’; ags. Partiz. gedwolen ‘verkehrt, irrig’, ahd. gitwełan ‘betäubt sein, säumen’, anord.dulinn ‘eingebildet’; Kaus. anord. dvelja ‘aufhalten, verzögern’, as. bidwellian ‘aufhalten, hindern’, ags. dwelian ‘irreführen’, ahd. *twaljan, twallen, mhd. twel(l)en ‘aufhalten, verzögern’; anord. dvǫl f. ‘Verzögerung’, ags. dwala m. ‘Verirrung’, ahd. gitwolo ‘Betörung, Ketzerei’; got. dwalmōn ‘töricht, wahnsinnig sein’, ags. dwolma, as. dwalm ‘Betäubung’, ahd. twalm ‘Betäubung, betäubender Dunst, Qualm’, anord. dylminn ‘gedankenlos, leichtsinnig’, dän. dulme ‘schlummern’.

5. n-Erw. : dhu̯en(ǝ)- ‘stieben, heftig bewegt sein; wirbelnder Rauch, Nebel, Wolke; benebelt = dunkel, auch von der Verdunkelung des Bewußtseins, dem Sterben’.
Ai. ádhvanīt ‘er erlosch, schwand’ (vom Zorn, eigentlich ‘verdunstete, zerstob’), Kaus.dhvā̆nayati ‘verdunkelt’, Partiz. dhvāntá- ‘dunkel’, n. ‘Dunkel’;
av. dvan- mit Präverbien ‘fliegen’ (apa-dvąsaiti ‘macht sich auf zum Davonfliegen’, upa-dvąsaiti ‘kommt herzugeflogen’, Kaus. us-dvąnayat̰ ‘er lasse in die Höhe fliegen’); dvąnman- n. ‘Wolke’, aipi-dvąnara- ‘wolkig, neblig’, dunman- ‘Nebel, Wolke’;
gr. θάνατος ‘Tod’, θνητός ‘sterblich’ (*dhu̯enǝtos und *dhu̯n̥̄tós), dor. θνά̄σκω ‘sterbe’, nach den Präs. auf -ίσκω umgebildet att. ἀποθνῄσκω (-θανοῦμαι, -θανεῖν), lesb. θναίσκω ds. (Schwyzer Gr. Gr. I 362, 709, 770);
lett. dvans, dvanums ‘Dunst, Dampf’, dviñga ‘Dunst, Kohlendampf’ (Mühlenbach-Endzelin I 546).

6. r-Erw.: dheu̯er- (dhu̯er-, dheur-) ‘wirbeln, stürmen, eilen; Wirbel = Schwindel, Torheit’.
Ai. (unbelegt) dhōraṇa- n. ‘Trab’, dhōrati ‘trabt’ (= sl. dur-, s. unten); vielleicht dhurā́ Adv. ‘gewaltsam’; dhāṭī ‘Überfall, nächtlicher Überfall’, wenn mind. Entw. aus *dhvārtī ‘Heranstürmen’;
vielleicht gr. ἀ-θύ̄ρω (*ἀ- = ‘in’ + *θυρι̯ω) ‘spiele, belustige mich’, ἄθυρμα ‘Spiel, Spielzeug; Schmuck, Putzsachen’ (wenn ‘spielen’ aus ‘springen’);
lit. padùrmai Adv. ‘mit Ungestüm, stürmisch’, apr. dūrai Nom. Pl. ‘scheu’;
russ. durь ‘Torheit, Albernheit, Eigensinn’, durě́tь, ‘den Verstand verlieren’, durítь ‘Possen treiben’, durák ‘Narr’, dúra ‘Närrin’, durnój ‘schlecht, häßlich, übel’, dial. ‘unvernünftig, wütend’, durníca ‘Bilsenkraut, Taumellolch’, klr. dur, dura ‘Betäubung, Taumel, Narrheit’, serb. dȗrīm, dúriti se ‘aufbrausen’ usw.;
toch. A taur, В tor ‘Staub’?

WP. I 835 ff.; WH. I 499 f., 561 f., 57 If., 865; Trautmann 62 f., Schwyzer Gr. Gr. I 686, 696, 703.

dheu-4, dheu̯ǝ- (vermutlich: dhu̯ē-, vgl. die Erw. dhu̯ē-k-, dhu̯ē̆-s-) ‘stieben, wirbeln, bes. von Staub, Rauch, Dampf; wehen, blasen, Hauch, Atem; daher dampfen, ausdünsten, riechen, stinken; stürmen, in heftiger, wallender Bewegung sein, auch seelisch; in heftige, wirbelnde Bewegung versetzen, schütteln’, Nominalbildungen: dhū-li-, dhū-mo-

Mit m-Formantien:
Ai. dhūmá-ḥ m. ‘Rauch, Dampf’, dhūmāyati ‘raucht, dampft’ = lat. fūmāre, formell auch = ahd. tūmōn ‘sich im Kreise drehen’;
gr. θῡμός ‘Gemütswallung, Leidenschaft, Mut’ (θῡμιάω noch rein sinnlich ‘rauche, räuchere’; θῡμάλ-ωψ ‘Kohlenmeiler’, θυμικός ‘leidenschaftlich’, θῡμαίνω ‘zürne’ usw.);
lat. fūmus ‘Rauch, Dampf, Qualm, Brodem’ (fūmāre s. oben);
lit. dū́mai Pl. ‘Rauch’, lett. dũmi Pl., apr. dumis ds.;
aksl. dymъ ‘Rauch’;
mit ŭ: mir. dumacha Pl. ‘Nebel’ (nir. dumhach aus *dhumuko- ‘neblig, dunkel’); gr. θύμος, -ον ‘Thymian’ (starkriechende Pflanze wie auch θύμβρα, θύμβρον ‘Satureja thymbra L.’ s. Boisacq m. Lit.; nach Niedermann Gl. 19, 14 zu russ. dubrávka, dubróvka ‘Potentilla Tormentilla’, dasnach Berneker 215 zu aksl. dǫmbъ ‘Eiche’ [s. unten S. 264] gehört).
Lat. fimus ‘Mist, Dünger’ (als *dhu̯-i-mos auf Grund von suffio, -īre erwachsen);
mit idg. ou: ahd. toum ‘Dampf, Dunst, Duft’, as. dōmian ‘dampfen’.
Dazu Farbenadjektive der Bed. ‘rauchfarben, nebelgrau, düster’: ai. dhūmrá- ‘rauchfarben, grau, braunrot, trüb (auch vom Verstand)’, dhūmala- ‘rauchfarben, braunrot’;
lit. dum̃blas ‘Schlamm, Moor auf dem Grund eines Teiches’, lett. dubl’i ‘Schlamm, Kot’ (vermutlich = ai. dhūmra-; vgl. aber unten S. 268 und Mühlenbach-Endzelin I 509), lett. dũmal’š ‘dunkelfarbig, braun’, dũmaîns ‘rauchfarben’, dumjš, fem. dumja ‘dunkelbraun, fahl, trüb (von den Augen), dumm’, dumûksnis ‘Sumpf’, dumbra zeme ‘schwarzes Moorland’, dum̃bris, dum̃brs ‘Quelle, Moor, Morast’ (vgl. Mühlenbach-Endzelin I 514; ausführlich über solche Moorbezeichnungen nach der Farbe Schulze Kl. Schr. 114);
vgl. mit dem Farbnamensuffix -no-: lett. dûńi, dùńas Pl. ‘Schlamm’;
mit -ko-, bzw. von der Wurzelerw. mit -k-: lett. dûksne, dùkste ‘Sumpf, Pfuhl, Morast’ :dũkans ‘Schweißfuchs, dunkelfarbig’;
mit -g-: lett. duga ‘zäher Schleim, der auf dem Wasser schwimmt’, dugains ûdens ‘unreines Wasser’, d. uguns ‘dunkle, getrübte Flamme’, dungans ‘Schweißfuchs’ (wenn letzteres nicht aus*dumgans, vgl. bal̃gans ‘weißlich’, salgans ‘süßlich’);
mit -t- toch. В tute ‘gelb’?

Mit l-Formantien :
Ai. dhūli-, dhūlī f. ‘Staub, staubiger Erdboden, Blütenstaub’, dhūlikā ‘Nebel’, alb. dëlënjë ‘Wacholder’ (als ‘Räucherholz’, aus *dhūlīni̯o-), lat. fūlīgo ‘Ruß’, mir. dūil ‘Wunsch, Begehr’ (*Gemütswallung, wie θῡμός), lit. dū́lis m. ‘Räucherwerk zum Forttreiben der Bienen’, dùlkė ‘Stäubchen’, lett. dũlãjs, dũlẽjs ‘mehr rauchende als brennende Fackel zum Honigausnehmen’; lit. dul̃svas ‘rauchfarben, mausgrau’; ablautend russ. dúlo ‘Mündung (eines Gewehrs, einer Kanone’), dúlьce ‘Mundstück eines Blasinstruments’ (usw., s. Berneker 237; erst slav. Ableitungen von duti ‘blasen’).

Verba und einzelsprachliche Nominalbildungen:
ai. dhūnṓti (dhunōti, dhuváti) ‘schüttelt, bewegt hin und her, facht an’, Fut. dhaviṣyati, Perf. dudhāva, Pass. dhūyáte, Partiz. dhutá-ḥ, dhūtá-ḥ ‘geschüttelt’, mpers. dīt ‘Rauch’; ai. dhunāti ‘bewegt sich hin und her, schüttelt’, Partiz. dhūnāna-, dhūni- f. ‘das Schütteln’, dhūnayati ‘bewegt hin und her, schüttelt’, dhavítram n. ‘Fächer, Wedel’, dhavitavyà- ‘anzufächeln’; av. dvaidī ‘wir beide bedrängen’? (*du-vaidī); Kuiper Nasalpräs. 53 stellt hierher ai. dhvajati (Dhp. 7, 44), av. dvažaiti ‘flattert’ (dazu ai. dhvajá-ḥ ‘Fahne’) aus *dhu̯-eg- (?);
arm. de-dev-im ‘schwanke, schaukle’ (vgl. das ebenfalls redupl. Intensiv dhvajá-ḥ ai. dō-dhavīti);
gr. θύ̄ω (ἔθῡσα), lesb. θυίω ‘stürme einher, brause, tobe, rauche’ (*dhu-i̯ō, ῡ aus θύ̄σω, ἔδῡσα, wie auch ū im ai. Pass. dhūyáte und anord. dȳja ‘schütteln’ Neubildung ist; in der Bed. ‘rase’ vielleicht aus *dhusi̯ō, s. dheu̯es-), θυάω, θυάζω ds., θύελλα ‘Sturm’ (s. S. 269 unter dheu̯es-), ep. θύ̄νω ‘fahre einher, stürme daher’ (*θυνϝω), θυνέω ds. (*θυνέϝω), θῦνος πόλεμος, ὁρμή, δρόμος Hes. Mit der Bed. ‘rauchen (Rauchopfer), riechen’: θύ̄ω (θύ̄σω), τέθῠκα ‘opfere’, θυσία ‘Opfer’, θῦμα ‘Opfertier’, θύος n. ‘Räucherwerk (daher lat. tūs), Opfergabe, Opfer’ (davon θυεία ‘Mörser’? s. Boisacq m. Lit.), θυόεις, θυήεις ‘von Opferdampf oder Räucherwerk duftend’, θύον ‘ein Baum, dessen Holz wegen seines Wohlgeruches verbrannt wurde’, θυία, θύα ‘Thuya’, θυηλή ‘Opfergabe’ ( : ion. θυαλήματα : att. θῡλήματα, *θῠϝα- : *θῡ-, s. Bechtel Lex. 168 f., Boisacq s. v.), θῠμέλη ‘Opferstätte, Altar’.
Auf Grund der Bed. ‘(zusammen)wirbeln’ θί̄ς, θῑνός ‘Sandhaufen, bes. Düne, Gestade, Sandbank, Haufen überhaupt’, aus *θϝ-ῑν, gebildet wie ακτί̄ν-, γλωχί̄ν-, δελφί̄ν-, ὠδί̄ν-, vgl. gr. θίλα ‘Haufen’ (Hes.), zur Bed. unten nhd. Düne; kaum mit Schwyzer Gr. Gr. I 5702 zu ai. dhíṣṇya- ‘auf einen Erdaufwurf aufgesetzt’;
alb. geg. dêj, tosk. dënj ‘berausche’, Med. ‘schwinde dahin, schmelze’ (*deuni̯ō, vgl. got.dauns ‘Dunst’), dêjet ‘fließt, schmilzt’;
lat. suf-fiō, -fīre ‘räuchern’ (suffīmentum ‘Räucherwerk’; über fĭmus s. oben) aus *-dhu̯-ii̯ō, wie fio ‘werde’ aus *bhu̯-ii̯ō, foeteo, -ēre ‘übel riechen, stinken’ auf Grund eines Partiz. *dhu̯-oi-to-s (wie pūteō von *pūtos);
hierher (als *Aufgeschüttetes) gall., urir. Δοῦνον, latin. dūnum, air. n. s-St. dūn ( : lat. fūnus, s. S. 260) ‘Burg’ (*Hügel), acymr. din (ncymr. dinas) ds.; air. dú(a)ë, arch. dóë ‘Wall’ (*dhōu̯i̯o-); air. dumae m. ‘Hügel’, gall. GN Dumiatis; auch air. dé f. Gen. dīad ‘Rauch’, mir. dethach ds. (*dhu̯ii̯at-);
ags. dūn m. f. ‘Höhe, Berg’, engl. down ‘Sandhügel, Düne’, mnl. dūne, mnd. dǖne, daraus nhd. Düne; vgl. zur Bedeutung klr. vý-dma ‘Düne’ zu slav. dъmǫ ‘blase’; hingegen ist germ. *tū-na- ‘Zaun, eingehegter Platz’ (aisl. ags. tūn ds., ‘Stadt’, nhd. Zaun) wohl kelt. Lw.;
anord. dȳja ‘schütteln’ s. oben;
got. dauns f. ‘Geruch, Dunst’ (*dhou-ni), anord. daunn m. ‘Gestank’ (vgl alb. dej; über ahd. nhd. dunst s. unter der Wurzelform *dheu̯es-); anord. dūnn m. ‘Daune (daraus mnd. dūne, wovon wieder nhd. Daune; vgl. mndl. donst ‘Daunen, Staubmehl’ = dt. Dunst; s. Falk-Тогp u. dun); as. dununga ‘deliramentum’ ( oder ū?); aisl. dūni ‘Feuer’;
lit. dujà f. ‘Stäubchen’, dujė ‘Daune’; dvỹlas ‘schwarz, schwarzköpfig, vom Rinde’, ablaut. dùlas ‘fahlgrau’;
slav. *dujǫ, *duti (z. B. russ. dúju, dutь) ‘blasen, wehen’, ablautend *dyjǫ in sloven. díjem, díti ‘wehen, duften, leise atmen’; aksl. dunǫ dunǫti (*dhoun-) ‘blasen’ (ablautend mit ai. dhū̆-nóti, -nāti, gr. θύ̄νω);
toch. A twe, В tweye ‘Staub’.
Vgl. noch das vielleicht ursprungsgleiche *dheu- ‘laufen, rinnen’.

Wurzelerweiterungen:
I. bh-Erw.: dheubh- ‘stieben, rauchen; neblig, verdunkelt, auch vom Geist und den Sinnen’.
Gr. τύφω (θῦψαι, τῠφῆναι) ‘Rauch, Dampf, Qualm machen; langsam verbrennen, sengen; Pass. rauchen, qualmen, glimmen’, m. τῦφος ‘Rauch, Dampf, Qualm; Benebelung, Torheit, dummer Stolz’, τετῡφῶσθαι ‘töricht, aufgeblasen, hoffärtig sein’, τῡφῶς, -ῶ oder -ῶνος ‘Wirbelwind, Ungewitter’, τῡφεδών, -όνος ‘verheerender Brand’, τῡφεδανός, τῡφογέρων ‘geistesschwacher Alter’; τυφλός ‘blind, dunkel, blöde’, τυφλόω ‘blende’, τυφλώψ ‘blind’, τυφλώσσω ‘werde blind’.
Air. dub (*dhubhu-) ‘schwarz’, acymr. dub (*dheubh-), ncymr. du, acorn. duw, mcorn. du, bret. dū́ ‘schwarz’, gall. Dubis ‘Le Doubs’, d. i. ‘Schwarzwasser’; wohl auch mir. dobur ‘Wasser’, cymr. dwfr, corn. dour (d. i. dowr), bret. dour (d. i. dur) ds., gall. Uerno-dubrum Flußname (‘Erlenwasser’) sind nach derselben Anschauung benannt; vielleicht sind aber die kelt. Worte mit idg. b anzusetzen und gehören zu dheub- ‘tief’ (unten S. 268), da ‘tief’ und ‘schwarz’ leicht identisch sein können. So kann der pomerell. FlN Dbra (*dъbra) ebensogut mit lett. dubra, ksl.dъbrь identisch sein.
Got. daufs (-b-) ‘taub, verstockt’, anord. daufr ‘taub, träge’, ags. dēaf ‘taub’, ahd. toup (-b-) ‘taub, stumpfsinnig, unsinnig’, anord. deyfa, mhd. touben ‘betäuben, kraftlos machen’, ablautend nd. duff ‘schwül (Luft), matt (Farbe), gedämpft (Laut)’, ndl. dof, mhd. top ‘unsinnig, töricht, verrückt’, ō-Verb: ahd. tobon, as. dovōn ‘wahnsinnig sein’, ags. dofian ‘rasen’, ē-Verb: ahd. tobēn, nhd. toben, sowie (als Partiz. eines st. V.) anord. dofinn ‘stumpf, schlaff, halbtot’, wozu dofna ‘schlaff, schal werden’; anord. dupt n. ‘Staub’, norw. duft, dyft f. ds., mhd. tuft, duft ‘Dunst, Nebel, Tau, Reif’, ahd. tuft ‘Frost’, nhd. Duft ‘feiner Geruch’ (oder zur Wurzelf. dheup-, s. unten);
got. (hraiwa-)dūbō, anord. dūfa, ags. dūfe, ahd. tūba ‘Тaube’ (nach der dunkeln Farbe).
Nasaliert got. dumbs, anord. dumbr, ags. dumb ‘stumm’, ahd. tumb ‘stumm, dumm, unverständlich’, as. dumb ‘einfältig’. Doch scheint ein *dhu-m-bhos ‘dunkel’ auch durchs Slav. gestützt zu werden (s. unten).
Vielleicht (Berneker 215) aksl. dǫbъ ‘Eiche, dann Baum überhaupt’ als ‘Baum mit dunkelm Kernholz’ wie lat. rōbur. Dagegen kann bei lett. dumbra zeme ‘schwarzes Moorland’ usw. b Einschublaut zwischen m und r sein, s. oben, ebenso bei lit. dum̃blas ‘Schlamm’ (mhd. tümpfel, nhd. Tümpel, Prellwitz KZ. 42, 387, vielmehr zu nhd. tief, mnd. dumpelen ‘untertauchen’, s.Schulze SBpr.Ak. 1910, 791 = Kl. Schr. 114).
Daneben dhūp- in: ai. dhūpa- m. ‘Rauch, Räucherwerk’, ahd. tūvar, tūbar ‘wahnsinnig’ (auch in Duft? s. oben).

2. dh-Erw.: dheu-dh- ‘durcheinanderwirbeln, schütteln, verwirren’.
Ai. dṓdhat- ‘erschütternd, ungestüm, tobend’, dúdhi-, dudhra- ‘ungestüm’, wohl auch dúdhita- (Beiwort von tamas ‘Finsternis’) etwa ‘verworren, dicht’;
gr. θύσσεται· τινάσσεται Hes. (*θυθι̯εται), θύσανος ‘Troddel’, hom. θυσσανόεις ‘mit Troddeln oder Fransen behangen’ von *θυθι̯α (*dhudhi̯a = lett. duža ‘Bündel’), τευθίς, τεῦθος, τευθός ‘Tintenfisch’ (‘das Wasser trübend, verwirrend’);
germ. *dud-, geminiert *dutt- und *dudd-: dän. dude, älter dudde ‘Taumellolch’ (aber über isl. doðna ‘gefühllos werden’ s. oben S. 260), nd. dudendop, -hop ‘schläfriger Mensch’, afries. dud ‘Betäubung’, norw. dudra ‘zittern’, ags. dydrian ‘täuschen’; mit -dd-: engl. dial. dudder ‘verwirren’, dodder ‘zittern, wackeln’, engl. dodder ‘briza media, Zittergras’; mit -tt-: mndl.dotten, dutten ‘verrückt sein’, mnd. vordutten ‘verwirren’, mhd. vertutzen, betützen ‘betaubt werden, außer Fassung geraten’, isl. dotta ‘vor Müdigkeit nicken’;
ähnlich, auf Grund von *dhu̯edh-: ostfries. dwatje ‘albernes Mädchen’, dwatsk ‘einfältig, verschroben’, jütisch dvot ‘an der Drehkrankheit leidend’.
Mit dem Begriff des wirren Gerankes schwed. dodra, mhd. toter m. ‘Dotterkraut, cuscuta’, mengl. doder, nengl. dodder ‘Flachsseide’, ndl. (vlas)-doddre ds. Nach Falk-Torp u. dodder wäre das Wort als Bezeichnung für gewisse Pflanzen mit gelben Blüten auf den Eidotter übertragen: as. dodro, ahd. totoro, ags. dydring ‘Ei-dotter’ (-ing beweise die Ableitung von Pflanzennamen); eher ist dafür ‘Klumpen’ = ‘dicke Masse’ im Gegensatz zum zerfließenden Eiweiß die vermittelnde Bed. gewesen (Persson) oder vgl. norw. dudra ‘zittern’ das elastische Zittern dieses gallertartig wippenden Kerns; vgl. aisl. doðr-kvisa ‘ein Vogel’.

3. k-Erw.: dhu̯ēk-, dhū̆k- und dheuk-:
Ai. dhukṣatē, dhukṣayati mit sam- ‘facht (bläst) das Feuer an, zündet an, belebt’, dhūka- m. (unbelegt) ‘Wind’;
lit. dvė̃kti, dvėkúoti, dvėkterėti ‘atmen, keuchen’, dvõkti ‘stinken’, dvãkas ‘Hauch, Atem’, dùksas ‘Seufzer’, dūkstù, dū̃kti ‘rasend werden, rasen’, dū̃kis ‘Raserei’, lett. dùcu, dùkt ‘brausen, tosen’, ducu, ducêt it. ‘brausen’, dūku (*dunku), duku, dukt ‘matt werden’; Farbbezeichnungen wie lett. dũkans ‘dunkelfarbig’ (s. oben) schlagen vermutlich die Brücke zu:
ahd. tugot ‘variatur’, tougan ‘dunkel, verborgen, geheimnisvoll, wunderbar’, n. ‘Geheimnis, Wundertat’, as. dōgalnussi ‘Geheimnis, Schlupfwinkel’, ags. dēagol, dīegle ‘heimlich’, ahd.tougal ‘dunkel, verborgen, geheim’; auch ags. dēag f. ‘Farbe, fucus’, dēagian ‘färben’, engl. dye.

4. l-Erw.: dh(e)u̯el- (vgl. dazu oben die l-Nomina wie ai. dhūli-) ‘aufwirbeln, trüben (Wasser, den Verstand); trübe, dunkel, geistig schwach’.
Gr. θολός ‘Schlamm, Schmutz, bes. von trübem Wasser, der dunkle Saft des Tintenfisches’ (= got. dwals), Adj. ‘trübe’, θολόω ‘trübe’, θολερός ‘schlammig, trübe, verfinstert; verwirrt, betört’;
Δύαλος, Name des Dionysos bei den Paionen (Hes.) ‘der Rasende’, illyr. Δευάδαι· οἱ Σάτ[υρ]οιὑπ’ ‘Iλλυριῶν (Hes.);
air. dall ‘blind’, clūas-dall ‘taub’ (‘gehörblind’), cymr. corn. bret. dall ‘blind’ (über *du̯allos < *du̯l̥los aus *dhu̯l̥no-s);
got. dwals ‘einfältig’, anord. dvala f. ‘Zögerung’; ablautend as. ags. dol ‘albern, töricht’, ahd. tol, tulisc ‘töricht, unsinnig’, nhd. toll, engl. dull ‘dumm, fade, matt (auch von Farben)’, anord. dul f. ‘Verhehlen, Einbildung, Hochmut’, dylja ‘verneinen, verhehlen’ und andererseits anord. dø̄lskr (*dwōliska-) ‘töricht’; as. fardwelan st. V. ‘versäumen’, afries. dwilith ‘irrt’; ags. Partiz. gedwolen ‘verkehrt, irrig’, ahd. gitwełan ‘betäubt sein, säumen’, anord.dulinn ‘eingebildet’; Kaus. anord. dvelja ‘aufhalten, verzögern’, as. bidwellian ‘aufhalten, hindern’, ags. dwelian ‘irreführen’, ahd. *twaljan, twallen, mhd. twel(l)en ‘aufhalten, verzögern’; anord. dvǫl f. ‘Verzögerung’, ags. dwala m. ‘Verirrung’, ahd. gitwolo ‘Betörung, Ketzerei’; got. dwalmōn ‘töricht, wahnsinnig sein’, ags. dwolma, as. dwalm ‘Betäubung’, ahd. twalm ‘Betäubung, betäubender Dunst, Qualm’, anord. dylminn ‘gedankenlos, leichtsinnig’, dän. dulme ‘schlummern’.

5. n-Erw. : dhu̯en(ǝ)- ‘stieben, heftig bewegt sein; wirbelnder Rauch, Nebel, Wolke; benebelt = dunkel, auch von der Verdunkelung des Bewußtseins, dem Sterben’.
Ai. ádhvanīt ‘er erlosch, schwand’ (vom Zorn, eigentlich ‘verdunstete, zerstob’), Kaus.dhvā̆nayati ‘verdunkelt’, Partiz. dhvāntá- ‘dunkel’, n. ‘Dunkel’;
av. dvan- mit Präverbien ‘fliegen’ (apa-dvąsaiti ‘macht sich auf zum Davonfliegen’, upa-dvąsaiti ‘kommt herzugeflogen’, Kaus. us-dvąnayat̰ ‘er lasse in die Höhe fliegen’); dvąnman- n. ‘Wolke’, aipi-dvąnara- ‘wolkig, neblig’, dunman- ‘Nebel, Wolke’;
gr. θάνατος ‘Tod’, θνητός ‘sterblich’ (*dhu̯enǝtos und *dhu̯n̥̄tós), dor. θνά̄σκω ‘sterbe’, nach den Präs. auf -ίσκω umgebildet att. ἀποθνῄσκω (-θανοῦμαι, -θανεῖν), lesb. θναίσκω ds. (Schwyzer Gr. Gr. I 362, 709, 770);
lett. dvans, dvanums ‘Dunst, Dampf’, dviñga ‘Dunst, Kohlendampf’ (Mühlenbach-Endzelin I 546).

6. r-Erw.: dheu̯er- (dhu̯er-, dheur-) ‘wirbeln, stürmen, eilen; Wirbel = Schwindel, Torheit’.
Ai. (unbelegt) dhōraṇa- n. ‘Trab’, dhōrati ‘trabt’ (= sl. dur-, s. unten); vielleicht dhurā́ Adv. ‘gewaltsam’; dhāṭī ‘Überfall, nächtlicher Überfall’, wenn mind. Entw. aus *dhvārtī ‘Heranstürmen’;
vielleicht gr. ἀ-θύ̄ρω (*ἀ- = ‘in’ + *θυρι̯ω) ‘spiele, belustige mich’, ἄθυρμα ‘Spiel, Spielzeug; Schmuck, Putzsachen’ (wenn ‘spielen’ aus ‘springen’);
lit. padùrmai Adv. ‘mit Ungestüm, stürmisch’, apr. dūrai Nom. Pl. ‘scheu’;
russ. durь ‘Torheit, Albernheit, Eigensinn’, durě́tь, ‘den Verstand verlieren’, durítь ‘Possen treiben’, durák ‘Narr’, dúra ‘Närrin’, durnój ‘schlecht, häßlich, übel’, dial. ‘unvernünftig, wütend’, durníca ‘Bilsenkraut, Taumellolch’, klr. dur, dura ‘Betäubung, Taumel, Narrheit’, serb. dȗrīm, dúriti se ‘aufbrausen’ usw.;
toch. A taur, В tor ‘Staub’?

WP. I 835 ff.; WH. I 499 f., 561 f., 57 If., 865; Trautmann 62 f., Schwyzer Gr. Gr. I 686, 696, 703.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal