Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

droevig - (treurig)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

droevig bn. ‘treurig’
Mnl. drovich ‘bedroefd’ [14e eeuw; MNW-R], droevich ‘pijnlijk, akelig’ [1398; MNW], drouvich ‘bedroefd’ [1400-20; MNW-R], droevich ‘treurig’ [1400-50; MNW].
Afleiding met het achtervoegsel → -ig van → droef.
Mnd. drovich ‘bedroefd’; mhd. trüebic ‘bedroefd’.

EWN: droevig bn. 'treurig' (14e eeuw)
ANTEDATERING: druuogon (datief) in: andruuogon modo se thar bleif 'met een bedroefd gemoed bleef zij daar' [1151-1200; ONW]
Later: die moeder droevich om haer lieve dode kint [1340-60; MNW-P] (EWN: 14e eeuw)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

droevig, afl. van droef, komt = “bedroefd, droevig” reeds in het Mnl., Mhd. (trüebec) en Mnd. (drôvich) voor.

Dateringen of neologismen

R. Schutz (2007), Brekend nieuws, Nijmegen

droeviger en wijzer. Letterlijke vertaling van Engels sadder and wiser; Hij is nu droeviger en wijzer, maar toch nog steeds hetzelfde joch. (1993); Als een droeviger en wijzer man, stond hij de volgende morgen op; Maar de meest straffe critici van toen zijn ouder, droeviger en wijzer geworden, niet alleen over het socialisme maar ook over het leven zelf.

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1927. Ridder van de droevige figuur.

Eigenlijk Don Quichot, de hoofdpersoon uit den roman van Cervantes (1547-1616): El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, waar (1, 19) de schildknaap Sancho Pansa zijn afgeranselden meester el caballero de la triste figura noemt. In scherts wordt deze naam gebezigd voor een ‘armzalig heertje’. Vgl. Winschooten, 346: Het is een bedroefde Ridder; Langendijk, Don Quichot, vs. 973: Zeg dat haar ridder van de droevige figuur met groote smart verlangt naar dat gelukkig uur; Tuinman I, 205: Hy moet echter al een voornaam Ridder van de droevige figuur zyn, van wien men zegt: Hy ziet als een uil in doods nood; Harreb. I, 191; Nkr. V, 16, 16 Sept. p. 2: Aalberse was sedert lang een ridder der droevige figuur; VIII, 17 Oct. p. 2. In het fr. chevalier de la triste figure; hd. Ritter der traurigen Gestalt; eng. the knight of the woeful(or rueful) countenance.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal