Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Drijber - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Drijber (Midden-Drenthe, D)
Uitspraak: drieber. 1217 kopie Triburd1, 1348 Drybort2, 1530 Dryberde3, 1634 Drijburda4, 1773 Drieburda5, 1792 Drybor6, 1841 DRIJBER, Drijberde of Drieberde7, 1851-1855 Drijber8; Samenstelling van tri 'drie' en burd < germ. *bûriþa 'huizengroep, buurschap'. Te vergelijken met Drebber bij Osnabrück (Dld), 988 Triburi, en Dreckburg bij Paderborn (Dld), 1041 Driburi.
Lit. 1Cartago dik015, 2NGN 11 (1938) 79, 3NGN 5 (1901) 44, 4krt Hondius, 5krt Sepp 47, 6krt Tegenwoordige Staat Drenthe, 7Van der Aa 3 523, 8GHAN 2 95.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal