Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

dizzy - (duizelig)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

dizzy bn. ‘duizelig’
Nnl. dizzy ‘duizelig’ [1946; WNT Aanv.].
Ontleend aan Engels dizzy ‘duizelig’ [ca. 1340; OED], ouder dȳsig ‘dwaas’ [ca. 825; OED], dat bij de wortel van het werkwoord → duizelen hoort.
In het Middelnederlands bestond een verwant bn. dosich ‘duizelig’ [1350; MNW], vnnl. deusich, duysigh ‘duizelig, suf’ [1599; Kil.], zie → does 2.

EWN: dizzy bn. 'duizelig' (1946)
ANTEDATERING: een lichte hersenschudding … welke hem wat dizzy maakte [1922; De Sumatra post 24/7]
Later: En daarom worden jongelui er altijd een beetje dizzy van [1929; Vaderland 14/2]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Thematische woordenboeken

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

dizzy [dizie] draaierig, licht in het hoofd.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

dizzy bn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = duizelig. Na mijn eerste rit in de achtbaan voelde ik me een beetje duizelig.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal