Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Den Andel - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Den Andel (Winsum, Gr)
Uitspraak: naandel. 1475 Ondel1, 1558 Inandeel2, 1579 Inandel3, 1621 in den Andeel4, ca. 1660 Nandel5, 1726 in den Andel6, 1781 den Andel7; Het gebruik van het lidwoord bij Den Andel wijst op Gronings andel 'kweldergras'. Het dorp ligt inderdaad op het veld buiten de eerste bedijking. Vergelijk 1404 Ondelsdyk, in Uthuserahammerk situatum. Vroeger werd als oudste vorm ws. 820 kopie 1150-1158 Antlida vermeld, een samenstelling van ofri. and 'tegenover, langs' en ofri. lida, lede 'gegraven of vergraven waterloop'8, maar dit is een andere plaats die mogelijk tussen Garnwerd en Krassum lag9.
Lit. 1NGN 9 (1934) 50, 2krt NGW, 3krt Sibrandus Leo, 4Pathuis 1977 157, 5krt de Wit, 6Pathuis 1977 158, 7krt Beckeringh, 8Künzel e.a. 1989 67, 9Naamkunde 30 (1998) 48.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal