Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

declasseren - (in een lagere klasse plaatsen; aan lager wal brengen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

declasseren ww. ‘in een lagere klasse plaatsen; aan lager wal brengen’
Nnl. declasseeren ‘uit een klasse schrappen of verwijderen’ [1912; Kramers], gedeclasseerd ‘aan lager wal geraakt’ [1940; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans déclasser ‘uit een klasse schrappen’ [1813; TLF], declassé ‘aan lager wal geraakt’ [1834; Rey], gevormd uit het voorvoegsel dé- ‘ont-’ (zie → de-) en het werkwoord classer ‘klasseren’, dat weer een afleiding is van het zn. classe ‘klasse’ [14e eeuw; Rey], zie → klas(se), < Latijn classis ‘oproep’ en daarna ‘degenen die opgeroepen kunnen worden, groep burgers onder de wapenen, een der zes onderverdelingen van het Romeinse volk’, wrsch. een afleiding van het werkwoord calāre ‘roepen’, zoals in → concilie.

EWN: declasseren ww. 'in een lagere klasse plaatsen; aan lager wal brengen' (1912)
ANTEDATERING: het "declasseren" der rente 'het in een slechtere situatie komen van rentedragende stukken' [1824; Bredasche courant (KB) 1/5]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

declasseren [uit een lijst schrappen] {1901-1925} < frans déclasser [het in een lagere sociale klasse plaatsen], van dé- [weg … van, neer] + classer [classificeren], van latijn classis [klasse, rang] (vgl. klas).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

declasseren (Frans déclasser)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

declasseren uit een lijst schrappen 1912 [KKU] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal