Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

curator - (beheerder)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

curatele zn. ‘beheer over andermans vermogen’
Vnnl. te stellene in curatele ‘onder curatele stellen’ [1546; WNT sober], curatele ‘de zorg over andermans spullen’ [1577; Werve].
Ontleend aan middeleeuws Latijn curatela ‘id.’ [14e eeuw; Niermeyer], een contaminatie van Latijn cūrātiō ‘beheer’, afleiding van het werkwoord cūrāre ‘verzorgen, genezen’, zie → cureren, en tutēla ‘bescherming, voogdij’, bij het werkwoord tuērī ‘beschermen, verzorgen’.
Curatele is een juridische term voor de zorg, in het bijzonder de financiële zorg, voor een onmondige onbekwame persoon.
curator zn. ‘iemand die curatele uitvoert, bijv. bij faillissement; toezichthouder’. Mnl. curatoers (mv.) ‘beheerders over een onder curatele gesteld persoon’ [1483; WNT tutele], curateurs ‘toezichthouders (leden van een raad van toezicht) van een universiteit’ [1575; WNT]. Ontleend aan Latijn cūrātor ‘verzorger, leider, voogd’, afleiding van het werkwoord cūrāre.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

curator [beheerder] {1483} < latijn curator [verzorger, leider, voogd], van curare [voor iets zorgen], van cura [zorg, verzorging].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

curator (Latijn curator)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

curator ‘beheerder’ -> Indonesisch kurator ‘universiteitsbestuurder, regent; beheerder (bank); collectiebeheerder (museum); toezichthouder op minderjarige’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

curator beheerder 1483 [WNT tutele] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal