Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

courant - (gangbaar)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

courant 1 bn. ‘gangbaar’
Mnl. current of korrent [1499; MNHWS]; vnnl. fijffhondert corrente guldens ‘in omloop zijnde, als betaalmiddel geaccepteerde, gangbare guldens’ [1534; WNT vernoegen I], in courranten ghelde te betalen ‘gangbare munt’ [1554; WNT]; nnl. courant ‘gangbaar, in trek’ [1892; WNT].
Als financiële term ontleend aan Italiaans corrent ‘id.’ [1304; de Bruijn 1992]. De vorm is later aangepast aan Frans courant, dat dezelfde financiële betekenis kreeg [1669; Rey], maar al eerder bekend was in de algemene betekenis ‘gangbaar’ [1623; Rey]. De woorden gaan terug op het teg.deelw. currēns (genitief currentis) van Latijn currere ‘lopen’ (zie → coureur).
rekening-courant zn. ‘lopende bankrekening’. Vnnl. op reeckeninge courant [1623; WNT rekening-courant]. Halve leenvertaling van Frans compte courant ‘id.’, zie → conto.

EWN: courant 1 bn. 'gangbaar' (1499)
ANTEDATERING: XII rinsch gulden current '12 als betaalmiddel geaccepteerde rijnsguldens' [1484; iMNW waskerse]
EWN: ♦ rekening-courant zn. 'lopende bankrekening' (1623)
ANTEDATERING: courant rekenyng 'lopende rekening' [1601; iWNT uittrekken]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

courant1 [gangbaar] {1554} < frans courant, eig. teg. deelw. van courir [(hard) lopen] < latijn currere [idem].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

courant (Frans courant)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

courant gangbaar 1554 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal