Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

corresponderen - (overeenstemmen; brieven uitwisselen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

correspondentie zn. ‘briefwisseling’
Vnnl. correspondentie ‘verstandhouding, relatie’ [1579; WNT verstand], ‘briefwisseling’ [1672; WNT voegen I]; nnl. ‘verbinding, aansluiting’ [1835; WNT expresse], ‘overeenkomst, correlatie’ [1919; WNT verwantschap].
Ontleend aan middeleeuws Latijn correspondentia ‘overeenstemming’ (misschien via Oudfrans correspondance/-dence ‘overeenstemming, verkeer’ [ca. 1270], vanaf de 17e eeuw ook ‘briefwisseling’), een afleiding van correspondēns, teg.deelw. van correspondere ‘overeenstemmen’ uit → com- ‘met’ en respondēre ‘antwoorden’.
correspondent zn. ‘berichtgever voor een krant’. Vnnl. ‘equivalent; rijmwoord’ [1548; WNT voren], ‘vertegenwoordiger, vaste handelsrelatie’ [1653; WNT]; nnl. ‘briefschrijver’ [1734; WNT vriend I], ‘berichtgever voor een krant’ [1893; WNT rekenen I]. Ontleend aan Frans correspondant, correspondent ‘iemand die (per brief) contact onderhoudt’ [17e eeuw], afgeleid van het bn. correspondant, correspondent [ca. 1350] < middeleeuws Latijn correspondens, teg.deelw. van correspondere. ♦ corresponderen ww. ‘overeenstemmen’. Vnnl. ‘in overeenstemming zijn met, overeenkomen’ [1540; WNT einde], ‘brieven uitwisselen’ [1635; WNT nauw]; nnl. ‘aansluiten op, in verbinding staan met’ [1758; WNT polderwater]. Ontleend aan Frans correspondre ‘overeenstemmen’ [1355], ‘een briefwisseling onderhouden’ [1669] of rechtstreeks aan middeleeuws Latijn correspondere ‘overeenstemmen’.

EWN: correspondentie zn. 'briefwisseling' (1579)
ANTEDATERING: correspondentie 'relatie' [1568; Placcaet, titelpagina]
EWN: ♦ corresponderen ww. 'overeenstemmen' (1540)
ANTEDATERING: corresponderen 'overeenstemmen' [kort na 1515; MNHWS]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

krispederen, ww.: overeenkomen, passen bij, beantwoorden aan. Uit corresponderen < Fr. correspondre.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal