Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

corps - ((studenten)vereniging)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

corps zn. ‘(studenten)vereniging’
Mnl. cors ‘lichaam’ [1265-70; CG II, Lut.K], ‘het lichaam ener gemeente, gemeente’ in 'tcours van der stede van Ghend [1327; Stall. II, 106], Die buerchemeester van den corpse van Brucghe [1300-50; MNW]; vnnl. op corpus van dorpen oft particuliere persoonen [1563; Stall.], corpora (mv.) ‘verzamelde bezittingen’ in de Corpora van de Stiften ende Cloosteren [1594; WNT stift II], corps ‘groep, troepenafdeling’ in een corps de guarde van 40 mannen [1597; WNT vergadering], een corps van 4000 man [1695; WNT verschreven]; nnl. studentenkorps ‘troepenafdeling bestaande uit studenten’ [1831; WNT student], corps ‘studentenvereniging’ [1841; WNT versnipperen]. In de meeste betekenissen behalve de laatste thans gespeld als → korps.
Ontleend aan Frans cors ‘lichaam’ [9e eeuw], corps ‘id.’ [12e eeuw], ‘groep, vereniging’ [13e eeuw] < Latijn corpus ‘lichaam’, zie → corpus. Het meervoud corpora is een rechtstreekse ontlening van het Latijnse mv. corpora ‘lichamen’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

corps [vereniging] {cor(p)s [het lichaam van een gemeente, gemeente] 1265-1270} < frans cor(p)s < latijn corpus (vgl. corporatie).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

corps (Frans corps)
korps (Frans corps)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

corps vereniging 1810 [WNT ambitie Suppl] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal