Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

contribuant - (iemand die contributie betaalt)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

contribueren ww. ‘bijdragen’
Mnl. contribueren [1454; MNHWS]; vnnl. contribueren [1517; WNT transport].
Ontleend aan Frans contribuer [begin 14e eeuw] < Latijn contribuere ‘toevoegen, bijdragen’, van → com- ‘samen’ en tribuere ‘toedelen, toekennen’ (zoals ook in → attribuut, → distribueren), oorspr. ‘(de belasting) verdelen onder de stammen’, een afleiding van het zn. tribus ‘stam’, zie → tribunaal.
contributie zn. ‘bijdrage’. Mnl. waert ghemaect contributie zulcke als behoort ‘werd een bijdrage naar behoren betaald’ [1431; Stall.], contribucie ‘bijdrage’ [1484; MNW heveninge]; vnnl. contributie [1536; WNT ridderschap]. Ontleend aan Frans contribution [1316] < Laatlatijn contribūtiō ‘bijdrage’. ♦ contribuant zn. ‘wie een bijdrage, contributie betaalt’. Vnnl. contribuanten (mv.) ‘zij die bijdragen betalen’ [1553; WNT uitwateren I].

EWN: contribueren ww. 'bijdragen' (1454)
ANTEDATERING: yet daertoe te contribueerne 'iets daaraan bij te dragen' [1408; MNW utegedaen]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal