Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

conserveren - (in stand houden, verduurzamen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

conserveren ww. ‘in stand houden, verduurzamen’
Vnnl. conserveren ‘in goede toestand houden’ [1526; MNHWS], ‘behouden, in stand houden’ [1559; WNT Supp. aatje], ‘verduurzamen’ [1598; WNT opzieden].
Al dan niet via Frans conserver ‘bewaren, behouden’ [15e eeuw; Rey] ontleend aan Latijn cōnservāre ‘handhaven, bewaren, verduurzamen’, gevormd uit → com- ‘samen, met’ en het werkwoord servāre ‘bewaren, zorg dragen voor’, zie → reserveren.

EWN: conserveren ww. 'in stand houden, verduurzamen' (1526)
ANTEDATERING: mnl. Maer die godheit hem con[serveert] 'maar god bewaart hem' [1400-20; MNW-R, De spieghel der menscheliker behoudenesse]
Later: conserveert bewaart, behoudt' [1480-1500; MNW-P, Boeck van surgien]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

conserveren [bewaren] {1526} < frans conserver < latijn conservare [in ongeschonden toestand bewaren, beschermen, handhaven], van servare [in het oog houden, handhaven, bewaren].

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

conserveren bewaren 1526 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal