Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

condensator - (opslagmedium voor elektriciteit)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

condenseren ww. ‘overgaan van gasvorm tot vloeistof’
Vnnl. ghecondenseert (verl.deelw.) ‘verdikt, verdicht’ [1624; WNT Aanv.]; nnl. condenseren ‘verdichten van gassen tot vloeistof’ [1868; WNT verdichting II], condenseeren ‘concretiseren’ [1886; WNT vrouw].
Ontleend aan Latijn condensāre ‘verdichten, samenpersen’ bij het werkwoord dēnsēre ook dēnsāre ‘verdichten’, een afleiding bij het bn. dēnsus ‘dicht’.
condensatie zn. ‘het condenseren’. Vnnl. condensatio ‘verdikking’ [1663; Meijer]; nnl. ‘het neerslaan’ [1843; WNT vrij], ‘concretisering’ [1932; WNT toets]. Ontleend aan Laatlatijn condensatio ‘het verdichten’. ♦ condensator zn. ‘opslagmedium voor elektriciteit, Leidse fles’. Nnl. condensator [1831; WNT Aanv.]. In 1782 bedacht de Italiaanse natuurkundige Volta de Engelse term condenser voor een ca. 1745 ontwikkeld toestel om elektriciteit in te ‘verdichten’ en op te slaan; onder invloed van het werkwoord condensare werd dit in het Italiaans condensatore, welke vorm in het Nederlands werd ontleend als condensator, en in het Frans als condensateur. In het Engels is de term condenser thans vrijwel vervangen door capacitor.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

condensator (modern Latijn condensator)

P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.

Condensator (→ condenseren). Verdichter. Toestel bestaande uit twee geleiders, gescheiden door een niet-geleider. Het kreeg dezen naam omdat het in een kleine ruimte veel electriciteit kan bevatten.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal