Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

complicatie - (verwikkeling; bijkomend ziekteverschijnsel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

complicatie zn. ‘verwikkeling; bijkomend ziekteverschijnsel’
Nnl. complicatie ‘ingewikkeldheid’ [1824; Weiland], complicaties (mv.) ‘bijkomende ziekteverschijnselen’ [1824; WNT Aanv.], complicatie ‘verwikkeling’ [1858; WNT].
Ontleend aan Frans complication < Latijn complicātiō ‘samenwikkeling, vermenigvuldiging’, een afleiding van het werkwoord complicāre ‘verwikkelen’, gevormd uit → com- ‘samen’ en plicāre ‘vouwen’, verwant met → vlechten; zie ook → complex.

EWN: complicatie zn. 'verwikkeling; bijkomend ziekteverschijnsel' (1731)
ANTEDATERING: vnnl. om dese complicatien constelijc te connen tracteren 'om deze complicaties bekwaam te kunnen behandelen' [1547; Paré, B8r]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

complicatie [verwikkeling] {1824} < frans complication < middeleeuws latijn complicationem, 4e nv. van complicatio [het samenvouwen, verwarring], van com- [samen] + plicare [vouwen], van plectere [vlechten].

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

complicatie ‘verwikkeling’ -> Indonesisch komplikasi ‘verwikkeling’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

complicatie verwikkeling 1824 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal