Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

competitie - (mededinging; reeks wedstrijden tussen clubs)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

competitie zn. ‘mededinging; reeks wedstrijden tussen clubs’
Nnl. competities (mv.) ‘reeksen wedstrijden’ [1906; WNT verspelen], competitie ‘mededinging in wedstrijden’ [1912; Kuipers], ‘mededinging’ [1956; Dale Hwb.].
Wrsch. via Engels competition of Frans compétition ontleend aan Latijn competītiō ‘mededinging’, afgeleid van het werkwoord competere ‘gemeenschappelijk streven naar’ (waaruit ook → competentie), gevormd uit → com- ‘samen-’ en petere ‘begeren, verlangen’, zie → petitie.

EWN: competitie zn. 'mededinging; reeks wedstrijden tussen clubs' (1906)
ANTEDATERING: in competitie met de Republiek 'in wedijver met de republiek' [1792; Voute, 96]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

competitie [mededinging] {1901-1925} < frans compétition < latijn competitio [rivaliteit], van competere (verl. deelw. competitum) [samenvallen, tegelijkertijd trachten te bereiken], van com- [samen] + petere (vgl. competent).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

competitie ‘wedstrijdencyclus’ (Frans compétition); ‘concurrentie’ (Engels competition)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

competitie ‘mededinging’ -> Indonesisch kompetisi ‘mededinging’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

competitie mededinging 1912 [KKU] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal