Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

collectie - (verzameling)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

collectie zn. ‘verzameling’
Vnnl. Collectie “een tsamen lesinghe oft vergaderinghe” (‘wat bijeengebracht is of verzameld’) [1553; Werve], ter collectien brenghen ‘aan de verzameling toevoegen’ [1570; Stall.].
Al dan niet via Frans collection ‘oogst, wat aan producten bijeengebracht is’ [1371; Rey] (later pas ‘verzameling, uitgelezen deel, bloemlezing’ [17e eeuw; Rey]) ontleend aan Latijn collēctiō ‘het verzamelen, verzameling; samenvatting’, afleiding van het werkwoord colligere ‘verzamelen’, zie → collecte 1.

EWN: collectie zn. 'verzameling' (1553)
ANTEDATERING: in welcke collectie ende vergaderinghe 'in welke verzameling en bijeenvoeging' [1550; Verboden boucken, a2v]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

collectie [verzameling] {1553} < frans collection < latijn collectionem, 4e nv. van collectio [het verzamelen, opeenhoping], van colligere (verl. deelw. collectum) (vgl. collecte).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

collectie ‘verzameling’ -> Indonesisch koléksi ‘verzameling’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

collectie verzameling 1553 [WNT vergadering] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal