Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

clou - (pointe)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

clou zn. ‘pointe’
Nnl. clou ‘het voornaamste in een verhaal’ [1899; Woordenschat], clou ‘meest essentiële punt, pointe’ [1914; WNT Aanv.], ‘hoogtepunt, glanspunt’ [1920; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans clou ‘glanspunt, hoofdattractie’ [1878; Rey], oorspr. ‘spijker, nagel’ [1080; Rey], ontwikkeld uit Latijn clāvus ‘(houten of metalen) pin, nagel, spijker’, van onduidelijke herkomst. Hoe de betekenis ‘pointe, glanspunt’ in het Frans is ontstaan uit ‘spijker, nagel’, is ook niet duidelijk: vrijwel alle andere betekenisuitbreidingen van het woord zijn ongunstig (Rey).

EWN: clou zn. 'pointe' (1899)
ANTEDATERING: haar glanspunt, haar "clou", zooals de Franschen zouden zeggen (over een tentoonstelling) [1882; Bataviaasch handelsblad (KB) 21/10]
Later: dit bal was de clou van den avond [1888; De nieuwe koerier (RK) 17/1] (EWN: 1899)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

clou [het wezenlijke, pointe] {1899} < frans clou [spijker, hoofdzaak, attractie] < latijn clavus [spijker], verwant met clavis [sleutel], van claudere [sluiten].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

clou (Frans clou)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

clou het wezenlijke, pointe 1899 [DBL] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal