Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

classificeren - (indelen in klassen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

classificatie zn. ‘indeling in klassen’
Nnl. classificatie “het afdeelen, de ordening, schikking (in vakken)” [1824; Weiland], ‘systematische indeling’ [1896; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans classification ‘id.’ [1780; Rey], op basis van het werkwoord classifier gevormd naar het model van een niet-overgeleverde vorm Latijn *classificātiō, bij het werkwoord classificāre ‘indelen in klassen’. Dit zou zijn gevormd uit het zn. classis ‘klasse, afdeling; vloot’, zie → klas, en een afleiding van het werkwoord facere ‘maken, doen’, dat verwant is met → doen, en zie ook → feit.
classificeren ww. ‘in klassen indelen’. Nnl. geclassificeerd (verl.deelw.) ‘systematisch ingedeeld’ [1812; WNT Aanv.], klassificeeren ‘indelen in soorten, klassen’ [1871; WNT Aanv.], classificeeren, classifiëeren ‘id.’ [1872; Dale]. De vorm classifiëeren is ontleend aan Frans classifier ‘indelen in (systematische) klassen’ [begin 16e eeuw; Rey] < Latijn classificāre; de huidige vorm is aangepast aan of rechtstreeks ontleend aan het Latijn.. ♦ classificeerder zn. ‘los havenarbeider, schoonmaker bij schepen’. Nnl. classificeerders (mv.) ‘scheepsschoonmakers’ [1951; WNT Aanv.]. Afleiding van classificeren. Zo genoemd omdat de schoonmaak verricht wordt in het kader van de classificatie, de officiële periodieke controle.

EWN: classificatie zn. 'indeling in klassen' (1924)
ANTEDATERING: de Mineraalen, onder eene algemeene classificatie te brengen [1778; Vad.lett. 1, 164]
EWN: ♦ classificeren ww. 'in klassen indelen' (1812)
ANTEDATERING: deeze aangezigten … "classificeeren"; is het werk van den Physiognomist [1780; Lavater 1, 57]
EWN: ♦ classificeerder zn. 'los havenarbeider, schoonmaker bij schepen' (1951)
ANTEDATERING: classificeerder 'indeler' in: classificeerder van witte wijnen [1880; De Tijd (KB) 15/3]
Later: classificeerder 'scheepsschoonmaker' in: De vereeniging van Classificeerders ... bij de Stoomvaartmaatschappij "Nederland" [1915; Het Volk (KB) 7/12] (EWN: 1951)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal