Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

claimen - (aanspraak maken op iets)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

claim zn. ‘aanspraak, vordering’
Nnl. claim ‘aanspraak’ [1886; Kramers], claim ‘aanspraak, vordering, eis’ [1914; WNT Aanv.], ‘verkregen recht op land om te ontginnen etc.’ [1914; WNT Aanv.], ‘verkregen recht op aandelen etc.’ [1923; WNT Aanv.].
Ontleend aan Engels claim ‘aanspraak, vordering etc.’ [voor 1325; OED] < Oudfrans claime ‘roep, appèl’ [12e eeuw], afleiding van het werkwoord clamer [1080; Rey] < Laatlatijn clamare ‘een appel doen’, eerder al Latijn clāmāre ‘(uit)roepen’, wrsch. verwant met → loeien.
claimen ww. ‘aanspraak maken op’. Nnl. claimen ‘id.’ [1961; WNT representatief], ‘(schade) verhalen’ [1968; WNT Aanv.]. Afleiding van claim.

EWN: claim zn. 'aanspraak, vordering' (1886)
ANTEDATERING: claim '(verkregen recht op) land om te ontginnen etc.' in: dat men in een "claim" dagelijks ... zeventig oncen goud gevonden heeft [1855; Provinciale Drentsche en Asser courant (KB) 3/2]
Later: directe claims 'eisen i.v.m. directe schade' [1872; Leidsch dagblad (Ld) 18/4] (EWN: 1886)
EWN: ♦ claimen ww. 'aanspraak maken op' (1961)
ANTEDATERING: om op eigen rekening een stuk land te claimen [1856; Sheboygan nieuwsbode (KB) 22/7]
Later: De fabriek claimt als voordeel, dat de afstand ... dezelfde blijft [1888; De Kampioen, 118]; Een andere verzekerde ... claimde ... een jas [1914; NvdD voor Ned.Indië 15/5] (EWN: 1968)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Thematische woordenboeken

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

claimen [kleem-u] (claimde, geclaimd) 1. een claim (1) doen, aanspraak maken op; 2. met kracht beweren; 3. een vordering indienen.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

claimen ww. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = beweren, pretenderen, stellen, opeisen, reserveren. Tot onze verbazing bleek de domeinnaam 'vindpunt.nl' nog niet gereserveerd!
Spanje eist het Britse Gibraltar op en Marokko maakt aanspraak op de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla.

= afwerking.

J. Posthumus (1986), A Description of a Corpus of Anglicisms, Groningen

claimen, ['kle:mən] Koenen 1974; Van Dale 1976. Loanword from English claim v.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal