Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

chanson - (lied)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

chanson zn. ‘lied’
Nnl. chanson [1847; Kramers].
Ontleend aan Frans chanson ‘gedicht, lied’ [12e eeuw; Rey], ouder chançun ‘id.’ [1080; Rey], ontwikkeld uit Latijn cantiō ‘lied’ (genitief cantiōnis), een afleiding van Icantāre ‘(be)zingen, kraaien’, een frequentatiefvorm van canere ‘geluid geven, zingen’, verwant met → haan. Zie ook → chantage.

EWN: chanson zn. 'lied' (1847)
ANTEDATERING: De goede smaak vond weinig aardigheid aan chansons [1751; iWNT]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

chanson [liedje] {1847} < frans chanson < latijn cantionem, 4e nv. van cantio [gezang, lied], van canere [zingen].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

chanson s.nw.
Lied wat veral die liefde, die wyn of historiese gebeurtenisse besing.
Uit Ndl. chanson (1751) 'liedjie'.
Ndl. chanson uit Fr. chanson (1080) uit Latyn cantio uit canere 'sing'.
D. Chanson (1673), Eng. chanson (1602).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

chanson (Frans chanson)
Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

luisterlied [chanson] (1962). Luisterlied wordt in 1962 geïntroduceerd door dichter en vertaler Ernst van Altena (1933-1999) als vertaling van het Franse chanson. Het woord duidt op ‘liederen waarvan de tekst het belangrijkste element vormt’.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

chanson liedje 1751 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal