Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

centenaar - (honderd oude ponden; honderd kilogram)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

centenaar zn. ‘honderd oude ponden; honderd kilogram’
Mnl. centenaer ‘een gewicht van 100 ponden’ [1287 (kopie 1322-58); MNHWS], V centenaren ‘vijf centenaar’ [1300-25; MNW-R]; vnnl. centener [1573; Thes.].
Ontleend aan middeleeuws Latijn centenarius ‘honderd pond’, gevormd uit het achtervoegsel -arius ‘bestaand uit, vormend’ (zie ook → -aar) en Latijn centum ‘honderd’, verwant met → honderd.
Ook Duits Zentner (Oudhoogduits zentenāri [11e eeuw; Kluge]).

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

centenaar [gewichtseenheid van 100 kg] {centenaer <1287>} < latijn centenarium, centenarius [centenaar, 100 pond], van latijn centum [honderd] → kinnetje.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

centenaar znw. m., mnl. centenâre, centenaer, evenals ohd. cēntenāri, mhd. zēntenære < mlat. cēntenārius ‘honderd pond zwaar’.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

centenaar znw., mnl. centenâre, centenaer m. Uit mlat. centênârius “honderd pond”. Ook reeds mhd.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

centenaar m., Mnl. centenare, uit Mlat. centenarium (-us) = 100 pond, van Lat. centena = honderdtal, een afleid. van centum = honderd (z.d.w.).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

centenaar gewichtseenheid van 100 kg 1287 [HWS] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal