Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

cashflow - (netto winst plus afschrijvingen)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

cashflow [netto winst plus afschrijvingen] {cash-flow 1975} < engels cash flow, van cash [kas, contanten] + to flow, middelengels flowen [vloeien].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

cashflow (Engels cash flow)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

cash flow ['kesj floo:] {baar-geld-stroom} winst van een onderneming over een bepaalde periode, plus de afschrijvingen.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

cashflow zn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = kasstroom.

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

bio-industrie [fokkerij in het groot, gekenmerkt door een ver doorgevoerde mechanisatie] (1975). Riemer Reinsma publiceert in 1975 Signalement van nieuwe woorden, met voor dat jaar als neologismen: bio-industrie, cashflow, contraceptie, kaasburger, parking en sjasliek.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

cashflow netto winst plus afschrijvingen 1975 [R75] <Engels

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

cashflow (← Eng.), zie eerste citaat.

De cash flow (‘kasstroom’) is de brutowinst plus de afschrijvingen die in een bepaalde periode samen de geldsom vormen die beschikbaar is voor investeringen, dividendbetalingen, belastingbetaling en winstinhouding. De netto cash flow wordt gevormd door de winst en afschrijvingsbedragen na belastingbetaling. (A. F. van Zweeden en F. G. van Herwaarden: Economentaal, 1990)
Als het aan Levitt ligt, hoeven buitenlandse bedrijven niet te voldoen aan de Amerikaanse voorwaarden voor de publikatie van ‘cashflow’-details. (Elsevier, 27/11/93)
Het afgelopen jaar werd volgens een betrouwbare bron een positieve cashflow (winst plus afschrijvingen) van dik vijftig miljoen gulden betaald. (Elsevier, 07/06/97)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal