Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

captain - ((sport)aanvoerder)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

captain [aanvoerder] {1901-1925 in de betekenis ‘kapitein’; als ‘gezagvoerder, piloot’ 1974; als ‘(sport)aanvoerder’ na 1950} < engels captain (vgl. kapitein).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

captain (Engels captain)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

captain [keptun] {kapitein} aanvoerder van een sportploeg.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

captain zn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = aanvoerder. Wie wordt de nieuwe aanvoerder van het Belgische elftal?
[alg.] = fout.
[alg.] = imagobouwer, reputatiebouwer. De imagobouwer verschafte de niemendal de reputatie van doortastend leider met visie.

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

atletiek [tak van sport] (1889). In 1889 wordt de Nederlandse Voetbal- en Atletiekbond opgericht. Eind achttiende eeuw ontstaat in Engeland en Duitsland een stroming die veel waarde hecht aan lichamelijke opvoeding en deze tot een onderdeel van de opvoeding wil maken. Dat lukt, want het wordt uiteindelijk overal een verplicht leervak op scholen. Uit deze beweging komen atletiek en turnen (Duitse leenwoorden) en gymnastiek (een Frans leenwoord) voort. In de tweede helft van de negentiende eeuw neemt het Nederlands vele Engelse sporttermen over (want Engeland is dé sportnatie). In 1889 zijn bijvoorbeeld nog genoteerd batsman, captain, inning, lawntennis, record, run, score, toss.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

captain (sport)aanvoerder 1889 [Het Sportblad 1:1, 6 jun. 16b] <Engels

J. Posthumus (1986), A Description of a Corpus of Anglicisms, Groningen

captain, ['kɛptən] Koenen1974 (in other sense); Van Dale 1976 (in other sense) gezagvoerder, eerste piloot: “[... er] klatert al meteen een applaus zodra de magische woorden ‘Namens Transavia heet captain Sierks u ...’ weerklinken.” (0510175). Loanword from English captain n.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal