Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Callantsoog - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Callantsoog (Schagen, NH)
Eind 11e eeuw kopie 1420 Callinge1, ws. eind 11e eeuw kopie ca. 1420 in Callinghem1, 1125-1130 kopie ca. 1420 Kallinge1, 2e kwart 12e eeuw kopie ca. 1420 in Kellencgen1, 12e eeuw kopie ca. 1420 in Kellinghe1, 1395-1396 Calense2, 1424-1425 Kalles alias Oghe3, 1513 Callens alias Oech4, 1532 Callants Ooge5, 1665 Kalands-Ooge, Kalants Oogh6; Samentrekking van 't Oghe, oog 'land omgeven door water, eiland', oudtijds een eilandje boven de kop van Noord-Holland, en Callens, het dorpje op dit eiland. Ofri. Callinge is een afleiding met het suffix -ingi van de persoonsnaam Calla en betekent 'bij de lieden van Calla'. Callens is de geassibileerde Friese variant. De huidige vorm met Callants- is een reïnterpretatie van het niet meer begrepen Callens. Aanknoping bij *kalda 'koud' wordt niet ondersteund door de oude vormen en er zijn geen redenen aan te nemen dat de naam zou zijn afgeleid van de reeds in de 2e-3e eeuw vermelde persoonsnaam Caldinius7. Volgens Van der Aa is het dorp eigenlijk Nieuw-Callantsoog en werd het oude dorp, waarvan sedert eeuwen niets meer aanwezig is, tweemaal binnenwaarts verplaatst, de laatste keer na de Allerheiligenvloed van 15708.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 200, 2Tenhaeff 1946 17, 3Idem 177, 4Karsten 1951 45, 5Schoorl 1979 192, 6krt Blaeu, 7Århammar 1984 246, 8Van der Aa 3 6.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal