Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

cachot - (gevangenis)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

cachot zn. ‘gevangenis’
Vnnl. cachot ‘kerker’ [1698; WNT].
Ontleend aan Frans cachot ‘gevangenis(cel)’ [1627 of eerder; Rey], eerder al algemener ‘schuilplaats’ [1550; Rey], een afleiding van het werkwoord cacher ‘verbergen’, zie → cachet.

EWN: cachot zn. 'gevangenis' (1698)
ANTEDATERING: eerst in: gelt-kaesjot 'geldkist' [1669; iWNT]
Later: een dicke Ysere Tralie van 't Cachot (in Frankrijk) [1676; Oprechte Haerlemsche courant (KB) 24/9] (EWN: 1698)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

cachot [gevangenis] {1698} < frans cachot, van cacher [verbergen] (vgl. cacheren); vgl. voor de betekenis oubliëtte.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

cachot znw. o., eerst nnl. < fra. cachot ‘schuilplaats’, afgeleid van cacher ‘verbergen’. — Zie: cachet.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

cachot znw. o., eerst nnl. Uit fr. cachot, oorspr. “schuilhoek”, van cacher“ verbergen”.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

cachot (zn.) gevangenis; Nuinederlands cachot <1698> < Frans cachot.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

cachot ‘gevangenis’ -> Papiaments kashòt ‘gevangenhok, arrestantenlokaal’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

cachot gevangenis 1698 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal