Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Bruggelen - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Bruggelen (Apeldoorn, Gl)
Bos: 801 kopie 10e eeuw in siluam que dicitur Bráclog1, bos: 1936 Bruggelen2, bos: 1975 Bruggelen3; De identificatie van de oudste vorm is zeer onzeker. Wel verklaard als een samenstelling van onl. loge, naast lohe, lo 'licht, open bos', en *brakô- 'varen'4. Deze betekenis van *brakô is terecht in twijfel getrokken5. Germaans *brakô betekent of 'braak, diepgeploegd, gebroken land, akkerland ontgonnen in heidegrond' of 'twijg, struikgewas'. In combinatie met lo heeft de laatste betekenis de voorkeur. Zie ook → Brakel2. Het betreffende bos zou het latere Engelanderholt zijn. Het huis Bruggelen, een zogenaamd Noors huis, is in 1911 in opdracht van J. Ooster gebouwd. De aansluiting van de oudste vorm bij Bruggelen blijft echter ook taalkundig problematisch6.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 97, 2LAN 60, 3GTAN 3 73, 4Gysseling 1960 195, Künzel e.a. 1989 97, 5Naamkunde 33 (2001) 49v., 6TNTL 79 (1963) 147.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal