Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

brouwerij - (bierfabriek)

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

brouwerij ‘bierfabriek’ -> Engels brewery ‘bierfabriek’; Duits Brauerei ‘bierfabriek’; Javaans dialect bruweré ‘bierfabriek’; Amerikaans-Engels brewery ‘bierfabriek’.

N. van der Sijs (2009), Yankees, cookies en dollars, Amsterdam

Amerikaans-Engels brewery, plaats waar bier wordt gebrouwen (Craigie, Webster).
- Waarschijnlijk naar Nederlands brouwerij; overgenomen in de zeventiende of achttiende eeuw en nog algemeen in gebruik.
* Brewery is ontleend aan het Nederlandse brouwerij. Het woord brewery komt ook voor in het Brits-Engels; de oudste vermelding is het Nederlands-Engelse woordenboek van Hexham uit 1658: ‘Een Brouwerye, a Brewerie, or a brewing-house.’ Het is dus mogelijk dat het woord - ook - via het Brits- in het Amerikaans-Engels is beland.
1780 She ... is to be met with at the Brewery.
1794 In the city of New York there are at present a number of very large and respectable breweries established.

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1371. Leven in de brouwerij,

d.i. ‘drukte, beweging, levendigheid, vroolijkheid (b.v. in een gezelschap), zelden in toepassing op vooruitgang in handelszaken. Volgens de legende afkomstig van den schilder Jan Steen, die in zijne verloopen brouwerij drukte aanbracht door er eendvogels te doen rondvliegen (zie Houbraken, Gr. Schoub. 3, 15)’; Ndl. Wdb. III, 1599; Lvl. 145: Zoo? gaat u uit eten? Komaan, d'r komt leven in de brouwerij; Lev. B. 165: Een krant voor onze buurt, om wat leven in de brouwerij te brengen; zoo ook bl. 167 en 171; Villiers, 73; fri. der komt wer libben yn 'e brouwerij; hd. Leben in die Bude bringen.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal