Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

briefkaart - (kaart met voorgedrukte postzegel)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

brief’kaart (de, -en), prentbriefkaart, ansichtkaart. Ma Da is nu voorgoed dood. Maar niet voor mij. Haar bril en het glazen oog, liggen in de sigarenkist bij de mooie briefkaarten van verre landen (Hijlaard 122). - Etym.: In AN: kaart voor correspondentie, zonder plaatje, die, gefrankeerd en zonder enveloppe, per post verstuurd wordt. Zulke kaarten zijn in Sur. onbekend.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

briefkaart ‘kaart met voorgedrukte postzegel’ -> Fries briefkaart ‘kaart met voorgedrukte postzegel’; Javaans brikar ‘correspondentiekaart’.

Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

postzegel [frankeerzegel voor poststukken] (1852). In 1852 wordt het gebruik van postzegels voor de verzending van poststukken ingesteld. Neerlandicus Jan te Winkel zegt hierover in het gedenkboek Eene halve eeuw 1848-1898: “De invoering van het postzegel (in 1852) breidde het woordenboek der posterijen aanmerkelijk uit. Niet alleen toch gaf het aanleiding tot het vormen van samenstellingen als postzegelverzamelaar en postzegelalbum, maar ook van woorden als postwissel en postquitantie, briefkaart (sinds 1871), postcouvert (sinds 1876) en postblad (sinds 1883). Daarbij kwamen verder postspaarbank (sinds 1880), postpakket (sinds 1881), enz.”

briefkaart [voorbedrukte kaart waarvoor goedkoper tarief geldt] (1871). Op 1 januari 1871 gaat een nieuwe postregeling in die het mogelijk maakt tegen gereduceerd tarief briefkaarten te verzenden.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal