Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

braveren - (trotseren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

braveren ww. ‘trotseren’
Vnnl. braveren ‘onstuimig zijn’ [1588; Kil.], ‘trotseren’ [1660; WNT].
Ontleend aan Frans braver ‘trotseren, uitdagen, spotten’ [ca. 1515; Rey], een afleiding van het bn. brave ‘dapper, loyaal’, zie → braaf; zie ook → bravo.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

braveren [tarten] {1588} < frans braver [idem], van brave [dapper, moedig] (vgl. braaf).

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

braaf bnw., sedert Kil.: (onder de vreemde woorden) brave “ferox, feroculus: et bellus, comptulus”. Evenals hd. nd. brav (waaruit de. brav, zw. bra), eng. brave uit fr. brave = it. spa. port. bravo, van onbekenden oorsprong. De bet.-ontwikkeling in ʼt Rom. was “woest” > “dapper” > “bekwaam, voortreffelijk”. Van fr. braver komt ndl. braveeren, sedert Kil.: bravéren “ferocire” (onder de vreemde woorden). Ook hd. bravieren “braveeren”.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

braveeren o.w., uit. Fr. braver, afgel. van brave (z. braaf).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal