Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Borger - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Borger (Borger-Odoorn, D)
Uitspraak: börger. 1327 kopie 1471 Johannes in Borghere1, ca. 1335 kopie in parrochia Borgere2, 1381-1383 Borgheren3, 1395-1396 Borgheren4, 1519 Borger5, 1634 Borger6, ca. 1660 Borger7, 1781 Borger8; Een oudere opvatting gaat uit van *burg(w)ari 'burchtbewoners'9, maar van een burcht is niets bekend. Voor het tweede deel wordt ook gedacht aan heri 'plaats met een zandige rug'10, met bork, een boomnaam, waarvoor zie → Borculo. De overgang van -k- naar -g- is dan vreemd. Tenslotte wijst men op overeenkomst met → Borgharen, een samenstelling van burg 'versterkte plaats, burcht' en meervoud van haar 'zandige rug', waarvan heri een afleiding is11.
Lit. 1OBGD 311, 2De Vries 1945 17, 3RRU 771, 4Tenhaeff 1946 26, 5NGN 5 (1901) 30, 6krt Hondius, 7krt de Wit, 8krt Beckeringh, 9De Vries 1945 17, Moerman 1956 47, 10Moerman 1956 97, 11De Vries 1962b 35.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal