Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bonafide - (betrouwbaar)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

bonafide bn. ‘betrouwbaar’
Nnl. bona fide ‘te goeder trouw’ [1824; Weiland].
Ontleend aan Latijn bonā fidē ‘id.’, ablatief van bona fidēs, letterlijk ‘goed vertrouwen, goede trouw’, van bonus ‘goed’, zie → bonus, en fidēs ‘trouw’, zie → fideel.
malafide bn. ‘te kwader trouw’. Nnl. mala fide ‘trouweloos, kwaadaardig’ [1824; Weiland]. Ontleend aan Latijn malā fidē, ablatief van mala fidēs, letterlijk ‘slecht vertrouwen, kwade trouw’, met een eerste lid malus, waarvoor zie → malaria.

EWN: bonafide bn. 'betrouwbaar' (1824)
ANTEDATERING: vnnl. "bona fide" ende onder eede 'te goeder trouw en onder ede' [1627; Quintyn, 27]
Later: bona fide (bn.) 'te goeder trouw zijnde' in: de "bona fide" schepen [1818; De Curaçaosche courant (KB) 24/10]
EWN: ♦ malafide bn. 'te kwader trouw' (1824)
ANTEDATERING: het "mala fide", of ten onrechte aangematigde bezit [1740; Seiz, 41]
Later: mala fide (bn.) 'te kwader trouw zijnde' in: een "mala fide" bezitter [1865; Polak, 246]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

bonafide [betrouwbaar] {1824} < latijn bona fide [lett.: te goeder trouw] (6e nv. van bona fides [goede trouw]) (vgl. fideel, fidejussio).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

bonafide (Latijn bona fide)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

bonafide ‘betrouwbaar’ -> Indonesisch bonafid, bonafit ‘betrouwbaar; in goed vertrouwen’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

bonafide betrouwbaar 1824 [WEI] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal