Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

boerenmuziek - (volksmuziek)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

boeremusiek s.nw.
Populêre, gewoonlik ligte musiek.
Samestelling van boer en musiek, so genoem omdat die musiek op tradisionele volksliedjies en -wysies van die Afrikaner gebaseer is en veral by die boerebevolking in swang is. Ndl. boerenmuziek bestaan wel, maar beteken bloot 'landelike musiek soos deur boere gemaak'.
Vanuit Afr. in S.A.Eng. (1952).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

boerenmuziek ‘volksmuziek’ -> Zuid-Afrikaans-Engels boeremusiek ‘(populaire muziekstijl voortgekomen uit) Afrikaner volksmuziek’ <via Afrikaans>.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal