Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bob - (soort slee)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

bobslee zn. ‘soort slee’
Nnl. bobsleigh ‘id.’ [1912; Kramers], bob, bobsleerennen, bobsleesport [1914; Dale].
Ontleend aan Engels bobsleigh [1830-69], samengesteld uit het Engelse werkwoord bob ‘snel op en neer bewegen’ [14e eeuw], een woord van onbekende oorsprong, en het zn. sleigh, zie → sle(d)e.
Men roept one-two-bob of Nederlands één-twee-bob als teken om overeind te komen en weer te gaan liggen om daarmee de slee vaart te geven.

EWN: bobslee zn. 'soort slee' (1912)
ANTEDATERING: Bobsleigh-race [1903; NvdD 22/1]
Later: Bobslede-wedstrijden [1904; NvdD 29/12]; De Bobsleigh, of eenvoudig Bob genoemd [1907; Leidsch dagblad (Ld) 23/2] (EWN: 1914); bobslee-rennen [1907; NvdD voor Ned.Indië 30/7] (EWN: 1914)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

de bob zijn [tijdens het stappen of een feestje geen alcohol drinken om zodoende anderen die wel gedronken hebben naar huis te kunnen rijden] (2001). Het jaar 2001 levert minstens drie nieuwe uitdrukkingen op: ‘de bob zijn’, ‘make no mistake’ en ‘kijken of je gras in de ArenA ziet groeien’.

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

Bob, in Vlaanderen: persoon in een gezelschap die niet drinkt en de anderen veilig naar huis kan brengen. Sinds eind 1995, toen een preventieve campagne tegen het rijden onder invloed werd gelanceerd. Bedenker was staatssecretaris Jan Peeters, in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, de ordediensten en een brouwersvereniging. Overal langs de wegen verschenen borden met de slogan ‘Noem mij maar Bob’.

Bob is terug. Gisteren werd het startschot gegeven voor een van de eerste zomercampagnes tegen het rijden onder invloed van alkohol. (De Morgen, 22/06/96)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal