Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

blazoen - (heraldiek wapen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

blazoen zn. ‘heraldiek wapen’
Mnl. blasoen ‘id.’ [14e eeuw; MNW]; vnnl. blaesoen [1599; Kil.].
Ontleend aan Oudfrans blason [12e eeuw], dat oorspr. ‘schild’ betekende en later ook ‘wapen op schild’, een woord van onbekende oorsprong.

EWN: blazoen zn. 'heraldiek wapen' (14e eeuw*)
ANTEDATERING: Die ... drouch een blasoen 'die een wapenschild droeg' [1350-1400; MNW-R]
{* De datering van de eerste attestatie moet gewijzigd worden in: [1390-1400; iMNW].}
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

blazoen [heraldiek wapen] {blasoen 1350} < frans blason; etymologie onbekend.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

blazoen znw. o. < fra. blason. Dit woord wordt verklaard uit een mlat. blazonāre ‘het schild met figuren versieren’; indien de eig. betekenis deze zou zijn, dan kan men teruggaan op een galloromaans *blasonare ‘inetsen’ naast *blasire (Gamillscheg 113-4); alles zeer onzeker.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

blazoen znw. o., mnl. blasoen o. v. “wapenschild”. Uit fr. blason o.a. “wapenschild”. Dit is van onbekenden oorsprong. Voor -oen uit fr. -on vgl. bij baron.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

blazoen o., Mnl. blasoen, uit. Fr. blason = schild, wapenschild; het w. zinspeelt op de gebruiken der ridderfeesten met hunne trompetten (Ohd. blâsa) en afkondigingen met trompetgeschal (Fr. blasonner, Eng. blazon = afkondiging, welke benamingen afgel. zijn van ’t Germ. blazen).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

plantsoen, zn.: blazoen. Volksetymologische verhaspeling, met epenthesis.

F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam

plazoen zn. o.: doek met de schietroos (doel van de schietbaan). Met verscherping b > p uit blazoen, eveneens Antwerps in deze betekenis ‘blad stijf papier op de doelen gehecht om ernaar te schieten’ (Cornelissen-Vervliet). Mnl. blasoen ‘schild, wapen’ < Ofr. blason ‘schild’.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

blazoen (Frans blason)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

blazoen heraldisch wapen 1350 [MNW] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal